Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

ERC otrzymuje 2.000 wniosków o granty dla zaawansowanych badaczydoświadczonych naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otrzymała 2.167 wniosków o granty dla doświadczonych naukowcówzaawansowanych badaczy. Powyższa liczba obejmuje 766 propozycji w zakresie nauk przyrodniczych i medycyny, 997 w zakresie fizyki i inżynierii oraz 404 propozycji badań w dzi...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otrzymała 2.167 wniosków o granty dla doświadczonych naukowcówzaawansowanych badaczy. Powyższa liczba obejmuje 766 propozycji w zakresie nauk przyrodniczych i medycyny, 997 w zakresie fizyki i inżynierii oraz 404 propozycji badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Granty ERC dla doświadczonych naukowcówzaawansowanych badaczy są specjalnie ukierunkowane na badaczy naukowców o ugruntowanej pozycji w dowolnej dziedzinie. Są to najczęściej niezależni kierownicy zespołów badawczych. Wnioskodawcy powinni przedłożyć przekonywujące dane historyczne dotyczące prowadzenia nowatorskich badań w ciągu co najmniej ostatnich 10 lat. Granty ERC dla początkujących badaczy naukowców początkujących są skierowane do młodszych naukowców, gdzie jedynym kryterium oceny będzie ich wybitność naukowa. Fotis Kafatos, przewodniczący Rady Naukowej przy ERC, był zbudowanyusatysfakcjonowany wysoką jakością wniosków w ramach tego schematu. "Liczba wniosków o granty dla doświadczonych naukowcówzaawansowanych badaczy jest znacznie niższa niż liczba wniosków o granty dla początkujących badaczy naukowców w pierwszym naborze. To nie było dla nas zaskakujące, gdyż Rada Naukowa ERC nałożyła pewne obostrzenia po otrzymaniu przytłaczającej masy wniosków w ramach pierwszego naboru (ponad 9.000)" - zauważył. "Na chwilę obecną, po pierwszym etapie oceny, możemy stwierdzić, iż ogólna jakość przedłożonych propozycji jest na prawdę wysoka." Analiza wniosków pokazuje, iż zaledwie 14% propozycji składają kobiety. Profesor Kafatos przyznał, iż jest to problem i obiecał, że ERC zrobi co w jej mocy, aby się nim zająć. "Mamy świadomość, iż relatywnie niski odsetek wniosków składanych przez kobiety stanowi ogólny problem w badaniach prowadzonych w Europie, zwłaszcza w grupie doświadczonych naukowcówzaawansowanych badaczy" - powiedział. "ERC będzie podejmować starania na każdym szczeblu, aby rozwiązać ten problem". Wnioskujący o finansowanie pochodzili z 50 krajów i byli powiązani z instytucjami goszczącymi w 36 różnych państwach. Uznawane organizacje goszczące muszą znajdować się w Państwie Członkowskim UE lub w państwie stowarzyszonym w Siódmym Programie Ramowym (7PR). Państwa stowarzyszone to Albania, Chorwacja, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Czarnogóra, Serbia, Szwajcaria i Turcja. Ogólna średnia wieku wnioskodawców wyniosła 52. Odzwierciedla to grupę docelową dla grantów dla doświadczonych naukowcówzaawansowanych - czyli naukowców o ugruntowanej pozycji. Wnioskodawcy, których projekt zostanie wybrany, będą mogli otrzymać grant na łączną kwotę 3,5 mln EUR. Budżet przyznany na ten nabór to 517 mln EUR. Obecnie wszystkie propozycje przeszły pierwszy etap recenzowania. Następny etap obejmuje kolejne oceny w okresie od czerwca do września.

Powiązane artykuły