Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zwycięzcy grantów ERBN dla początkujących naukowców mówią o swoich planach

Podczas spotkania, które odbyło się 7 października w Paryżu, Francja, pierwsi zwycięzcy grantów ERBN (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) dla początkujących naukowców wyjaśniali, w jaki sposób planują wykorzystać otrzymane fundusze oraz wyrażali swoje opinie nt. pracy ERBN. P...

Podczas spotkania, które odbyło się 7 października w Paryżu, Francja, pierwsi zwycięzcy grantów ERBN (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) dla początkujących naukowców wyjaśniali, w jaki sposób planują wykorzystać otrzymane fundusze oraz wyrażali swoje opinie nt. pracy ERBN. Pochwalili uznanie organizacji dla badań interdyscyplinarnych oraz badań w nowych dziedzinach, a także mobilność grantów oraz ich wielkość, dzięki której będą mogli skoncentrować się na swojej pracy przez pięć lat bez konieczności poszukiwania źródeł finansowania. Elementem, który według nagrodzonych wymaga najwięcej zmian jest wybór komisji rozpatrujących wnioski. Uznanie nowych dziedzin badawczych przez ERBN postrzega się jako bezcenne. Dr David Holcman z Państwowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) we Francji, lidera w nowo tworzących się dziedzinach biologii komputerowej i biologii komórkowej, stwierdził, że "ERBN to wielka szansa dla nas młodych naukowców, ponieważ zapobiega wpływowi polityki na proces rozwoju nauki". Dr Esperanza Alfonso, pracownik naukowy Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych w CSIC w Madrycie, Hiszpania, doceniła także fakt uznania obszarów interdyscyplinarnych: "Aby dać studentom prawdziwą szansę rozwoju, trzeba pozwolić im pracować w różnych wydziałach i dyscyplinach" - powiedziała. "Problem z przekraczaniem granic pomiędzy poszczególnymi wydziałami nie ogranicza się tylko do Hiszpanii, ani Europy." Dr Alfonso bada średniowieczną różnorodność kulturową, a szczególnie sposób przekazywania informacji i ikonografię pomiędzy świętymi tekstami (które określały wszystkie aspekty życia) Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim. Podkreśliła także zaniedbanie w naukowych badaniach humanistycznych, jakie widoczne jest na całym świecie. W pierwszej turze grantów dla początkujących naukowców ERBN przyznała 27 grantów dla badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi i 30 dla nauk społecznych. Według dr Alain Peyraube, członka rady naukowej ERBN, jest to znacznie więcej w porównaniu z tym, co normalnie przyznaje się ze źródeł krajowych lub unijnych. Przed uzyskaniem grantu ERBN dr Alfonso otrzymała od rządu hiszpańskiego stypendia na łączną kwotę 5.000 EUR. "Grant ERBN - powiedziała - daje mi absolutną wolność i niezależność." Dr Guillaume Dubus, astrofizyk pracujący w Laboratorium Astrofizycznym w Grenoble, we Francji, zajmuje się obserwacją wysokoenergetycznego promieniowania gamma. Współpracuje w ramach projektu HESS (wysokoenergetyczny system stereoskopowy) oraz projektu Teleskop Kosmiczny Fermi. "Obserwacje promieniowania gamma są teraz na czasie" - powiedział. "Konkurencja międzynarodowa, aby uzyskać wyniki, jest silna, a tego typu badania wymagają wiedzy z różnych dziedzin." Grant ERBN umożliwi dr Dubusowi nie tylko skorzystanie z bardzo drogiego sprzętu, ale także skoncentrowanie się na analizie danych. Jak wyjaśnia, zazwyczaj stypendia pokrywają koszt wykorzystania sprzętu, "ale kiedy przychodzi do zapłaty za analizę danych, finanse się kończą. Trzeba środków, aby móc zaprosić doktorów czy doktorantów do analizy danych." Dzięki grantowi ERBN będzie mógł doprowadzić swoje projekty do końca. Według grantobiorców, proces rozpatrywania wniosków przez ERBN można udoskonalić; szczególnie dotyczy to procedury dobierania składu komisji. Jednym z powodów jest zmiana charakteru nauki jako takiej - pojawia się wiele nowych obszarów, jak np. biofizyka, w których interdyscyplinarność utrudnia prawidłowy dobór recenzentów. Dr Ivo Gomperts Boneca z Instytutu Pasteura we Francji zauważa: "Trzeba znaleźć odpowiednich ludzi z odpowiednią specjalizacją umożliwiającą im zapoznanie się z wnioskiem. [...] Dla naukowców korzystna byłaby możliwość składania wniosków do kilku komisji jednocześnie; w ten sposób [ERBN] nie traciłaby najlepszych." Dr Boneca bada Helicobacter pylori, bakterię, która wywołuje wrzody i raka żołądka, i jest obecna u niemal połowy populacji świata. "To naprawdę przekrojowy projekt. Wszystko obraca się wokół immunologii a ja jestem bakteriologiem z wykształceniem chemicznym. W grę wchodzi tu wiele różnych dyscyplin." Część dyskusji poświęcona była środowisku badawczemu w Wielkiej Brytanii i uczestnicy, którzy mieli możliwość tam pracować dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dr Maja Pantic z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, która zajmuje się automatyczną analizą niewerbalnej komunikacji ludzkiej, wyjaśnia: "Jest więcej miejsca na relacje międzypoziomowe - hierarchia jest mniej przytłaczająca. Jest większa swoboda w wyborze, z kim chcemy pracować." Thomas Mrsic-Flogel z University College w Londynie, Wlk. Brytania, który zajmuje się sposobem, w jaki doświadczenie kształtuje funkcjonowanie mózgu i jego połączenia, dodał: "W Niemczech prawdopodobieństwo otrzymania finansowania jako młody naukowiec, albo perspektywy na stałe zatrudnienie na początku kariery są znacznie mniejsze." Mobilny charakter grantów zapewnia ich elastyczność i początkujący naukowcy, którzy otrzymali granty, bardzo entuzjastycznie podchodzą do faktu, iż mogą zabrać fundusze ze sobą. Jeden ze zwycięzców skomentował to w ten sposób: "To miłe mieć świadomość, że możesz odejść. Można się skoncentrować na swojej pracy. Uniwersytet ma tego świadomość i jakby chętniej współpracuje." Inny zauważył, że mobilność grantów "jest korzystna dla naukowców i sprawia, że instytucje rywalizują o tych, którzy grant ERBN otrzymali". Młodzi naukowcy mieli kilka rad dla wnioskodawców w następnej edycji. Dr Mrsic-Flogel wyjaśnia, że choć w instrukcjach do wniosku napisano, że projekt powinien być "śmiały, a może nawet ryzykowny", tak naprawdę trzeba wybrać coś "wykonalnego". "Musi to być coś fascynującego lub ważnego" - powiedział. Dr Dubus stwierdził, że ERBN "to ocena i uznanie na poziomie międzynarodowym. Dzięki zaufaniu młodym naukowcom daje się im szansę. Bez finansowania z ERBN moje ambicje byłyby ograniczone i nie byłbym w stanie wywrzeć takiego wpływu na rozwój mojej dziedziny." Dr Boneca dodaje: "ERBN to wspaniały pomysł, którego Europie brakowało. Mimo, że jesteśmy naukowcami i uwielbiamy to co robimy, i zdecydowanie nie robimy tego dla pieniędzy, jest to rynek jak każdy inny. Rynek zdolnych naukowców. ERBN podkreśla to."

Kraje

Francja

Powiązane artykuły