Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

ERBN po raz pierwszy przyznaje dotacje na pierwsze samodzielne badania

Zakończono procedurę wyboru wniosków o dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na pierwsze samodzielne badania naukowe, w wyniku której 300 młodych badaczy otrzyma środki finansowe na rozpoczęcie pracy w charakterze niezależnych liderów badań. W odpowiedzi na zapr...

Zakończono procedurę wyboru wniosków o dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na pierwsze samodzielne badania naukowe, w wyniku której 300 młodych badaczy otrzyma środki finansowe na rozpoczęcie pracy w charakterze niezależnych liderów badań. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło ponad 9000 wniosków. Zakwalifikowani kandydaci reprezentują ponad 30 narodowości i pracują w około 170 różnych instytucjach w 21 krajach. Średni wiek beneficjentów wynosi 35 lat. 74 procent z nich to mężczyźni. Jedną z osób, którym przyznano dotację jest Martin Bergö z Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu (Szwecja); otrzyma on około 1,7 miliona euro z mniej więcej 300 milionów euro potrzebnych na badania nad nowotworami i przedwczesnym starzeniem się dzieci cierpiących na progerię. - Taka dotacja oznacza, że jesteśmy uważani za zdecydowanie najbardziej nowatorski ośrodek europejskich badań w naszej dziedzinie i jest to ważne zarówno dla Sahlgrenska Academy, jak i Uniwersytetu w Göteborgu - skomentował profesor nadzwyczajny Martin Bergö. - Dla mnie osobiście dotacja oznacza, że w ciągu najbliższych pięciu lat mogę bardziej skupić się na badaniach i powiększyć zespół badawczy. Dr Reinhard Kienberger i dr Tobias Kippenberg, dwaj naukowcy z Instytutu Optyki Kwantowej Maksa Plancka, również znaleźli się w grupie beneficjentów. Dr Kippenberg będzie badał nową dziedzinę optomechaniki wnęki rezonansowej i dążył do opracowania nowej metody wykrywania w czasie rzeczywistym pojedynczych cząsteczek bez znakowania, interesujących z biochemicznego punktu widzenia. Przedmiotem zaaprobowanego wniosku dr. Kienbergera jest rozszerzenie metrologii attosekundowej na materię skondensowaną. Ogłoszenie beneficjentów stanowi podsumowanie pierwszego roku działania ERBN. - Ten niezwykle udany pierwszy rok funkcjonowania ERBN, europejskiego organu będącego jeszcze w powijakach, pokazuje, że Europa dysponuje potencjałem rozwoju i podejmowania wyzwań międzynarodowej konkurencji w nauce i badaniach naukowych - powiedział europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potocnik. - Wspólne zaangażowanie w sprawy nauki i badań naukowych ze strony instytucji europejskich, państw członkowskich i środowiska naukowego umożliwiło ERBN rozpoczęcie działalności w rekordowo krótkim czasie i wywarcie rzeczywistego wpływu na kariery badaczy, jak również na atrakcyjność Europy dla najlepszych talentów naukowych - dodał, gratulując zdobywcom dotacji. Przewodniczący ERBN profesor Fotis Kafatos nazwał wybór kamieniem milowym w dążeniu do przekształcenia wizji ogólnoeuropejskiej Rady ds. Badań Naukowych w instytucję wzorcową. - Uznając wkład wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu, wyrażam szczególne podziękowania komisarzowi Potocnikowi za jego niezachwiane wsparcie, ponad 9 tysiącom kandydatów, którzy podjęli to wyzwanie, i ponad ośmiuset naukowcom i uczonym z całego świata, którzy pracowali dla ERBN jako niezależni eksperci - powiedział profesor Kafatos, deklarując, że ERBN będzie nadal dążyć do usprawnienia swoich procedur. Następne zaproszenie zostanie opublikowane latem 2008 r.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

8 Października 2008