Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt MUSE przenosi technologię szerokopasmową w Europie na wyższy poziom

Europa jest silną ostoją technologii informatycznych. Nasze badania nie tylko umocniły sektor IT i przemysł, ale także pozwoliły konsumentom odczuć pozytywny wpływ technologii, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Następnym etapem tego imponującego rozwoju jest projekt MU...

Europa jest silną ostoją technologii informatycznych. Nasze badania nie tylko umocniły sektor IT i przemysł, ale także pozwoliły konsumentom odczuć pozytywny wpływ technologii, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Następnym etapem tego imponującego rozwoju jest projekt MUSE (Multi Service Access Everywhere). Finansowany przez UE na kwotę 15,5 mln EUR projekt MUSE jest wkładem w realizację celu pt. "Szerokopasmowa sieć dla wszystkich" w ramach programu Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. W pierwszej fazie projektu partnerzy skoncentrowali się na opracowaniu tańszej i jednocześnie szybszej sieci szerokopasmowej. Ich wysiłki nie poszły na marne i teraz przedsiębiorcy tylko czekają aby skorzystać z technologii - tzw. globalnego systemu szerokopasmowego (GSB) - opracowanej przez zespół projektowy. Ale zespół nie poprzestał na tym. W drugiej fazie projektu konsorcjum udoskonaliło usługi i rozwinęło technologię GSB, tak aby spełniała ona potrzeby pojawiających się nowych technologii i usług. "W drugiej fazie zaszliśmy naprawdę daleko, opracowując bardzo zaawansowane systemy, w wielu z których prace są posunięte na tyle, że czekają na wstępne wdrożenie i zatwierdzenie" - jak mówi, wg ICT Results, Peter Vetter, koordynator projektu MUSE. Zespołowi MUSE udało się wypracować rozwiązanie do obsługi usług multimedialnych, jak np. IPTV, w połączeniu z systemami mobilnymi, dzięki czemu konsumenci otrzymują dostęp do dwóch typów usług: (1) sieć szerokopasmowa w każdym miejscu, która nie odchudza tak bardzo portfela i (2) jedno i to samo urządzenie do obsługi wideo i komunikacji telefonicznej. Projekt przyczynił się także do udoskonalenia inteligentnego rozpoznania sieci i oferuje rozwiązania zapewniające dostęp przez sieć do usług i usługodawców. Jeśli chodzi o IPTV, projekt MUSE oferuje bardziej zaawansowaną technologię poprzez lepsze rozpoznanie sieci dostępowych. Dla naukowców głównym problemem związanym z IPTV było spowolnienie sieci powodowane nagłym wzrostem wykorzystania pasma. Dzięki opracowaniu systemu buforującego w sieci dostępowej, która jest bliżej domu, system MUSE jest w stanie zachować szerokie pasmo wykorzystując do tego celu sieć metro, powiedział Vetter. "To mniej więcej tak, jak gdyby abonent otrzymał bezpłatnie magnetowid PVR albo TiVo wraz z subskrypcją, tylko że filmy przechowywane są w sieci zamiast na twardym dysku w telewizorze" - jak cytuje się koordynatora projektu. "Nie trzeba go wcześniej programować." Jednak nie tylko konsumenci skorzystają na ostatnich osiągnięciach projektu MUSE. W ramach projektu opracowano także różne interfejsy sieciowe dla różnych dostawców usług, udostępniając im w ten sposób rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb. Przedsiębiorcy wzięli teraz ofertę MUSE pod lupę. "Z wieloma firmami współpracujemy na zasadzie umów dwustronnych w celu zatwierdzenia technologii, nad którymi pracowaliśmy" - powiedział Vetter. "Szczególnie inteligentne rozpoznanie sieci dostępowej jest odpowiedzią na aktualne problemy, z którymi borykają się firmy telekomunikacyjne i usługodawcy. Nie sądzę, aby wdrożenie przynajmniej niektórych z naszych rozwiązań miało trwać długo."

Powiązane artykuły