Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Optymalne wykorzystanie funduszy unijnych na naukowe badania medyczne

W zakresie przepływu wiedzy i wykorzystywania wyników badań naukowych poczyniono kolejny duży krok naprzód dzięki niedawnemu wdrożeniu bazy danych "Life Competence". Ten wyjątkowy projekt otworzył wszystkie 680 projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach 6PR Nauki prz...

W zakresie przepływu wiedzy i wykorzystywania wyników badań naukowych poczyniono kolejny duży krok naprzód dzięki niedawnemu wdrożeniu bazy danych "Life Competence". Ten wyjątkowy projekt otworzył wszystkie 680 projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach 6PR Nauki przyrodnicze i Zdrowie w przejrzysty sposób dla szerokiego odbiorcy. Projekt służy nie tylko określeniu finansowania i kompetencji uniwersytetów, szpitali i firm zaangażowanych w badania medyczne w całej Europie, ale zwiększy również widoczność wszystkich partnerów projektów, dając im szanse na obecność w nowych zespołach. W sumie przedstawiane projekty sfinansowane zostały w formie funduszy UE na kwotę 2,4 mld EUR. Po raz pierwszy, dzięki bazie danych "Life Competence" można uzyskać rzeczywiście pełny obraz finansowania unijnego w latach 2003-2006 w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE w dziedzinie naukowych badań medycznych. Baza danych zapewnia niespotykaną dotąd przejrzystość w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych oraz instytucji realizujących projekty. Zgodnie z ostatnimi danymi statystycznymi opublikowanymi przez Eurobarometr, 70% Europejczyków wyraziło zainteresowanie naukowymi badaniami medycznymi. Baza danych jest więc doskonałym sposobem na zaspokojenie tego zainteresowania. Być może najważniejszym aspektem bazy danych "Life Competence" jest jej wkład w konkurencyjność Europy i dzielenie się wiedzą. Oferując dane wszystkich finansowanych projektów i ich uczestników, staje się ona centrum kompleksowej informacji dla przedsiębiorstw, instytucji akademickich i NGO, które chcą dowiedzieć się, jakie są prowadzone właśnie badania i kto bierze w nich udział. Jeśli coś wzbudzi ich zainteresowanie, mogą wówczas skontaktować się z uczestnikami danego projektu. Jest to zgodne z celem UE, aby zwiększać możliwości budowania współpracy pomiędzy naukowcami, lekarzami i przedsiębiorcami, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Na chwilę obecną większość partnerów programu to naukowcy. Jeśli ich osiągnięcia mają przynieść korzyści komercyjne, konieczny jest udział przedsiębiorców. Baza danych pozwala osiągnąć ten cel, przynajmniej po części. W bazie danych "Life Competence" znajdują się informacje o wszystkich naukowych badaniach medycznych finansowanych z 6PR. Na projekty 6PR poświęcone ochronie zdrowia i naukom przyrodniczym przeznaczono około 2,4 mld EUR. Budżet rozdzielono pomiędzy różne dziedziny, w tym część przeznaczono na międzynarodową współpracę z krajami spoza Europy. Około 50% projektów i budżetu poświęcone było badaniom nad konkretnymi chorobami. W sumie 123 projekty zajmowały się wyłącznie badaniami nad rakiem, która to dziedzina otrzymała zdecydowanie największe wsparcie. Statystycznie znalazło się w niej 18% projektów, które stanowiły 22% budżetu, czyli 539 mln EUR. Wśród innych problemów badawczych znalazły się takie jak AIDS/HIV, badania nad komórkami macierzystymi, cukrzyca, diagnostyka, szczepionki i opracowywanie nowych leków. Odwiedzający bazę danych mają także możliwość zapoznania się z tym, w jaki sposób rozdzielane są fundusze unijne i jak realizowane są cele UE związane ze współpracą międzynarodową. W ramach 6PR około 6% partnerów pochodziło z 12 nowych państw członkowskich UE, a 7% z krajów stowarzyszonych z UE na podstawie umów o współpracy naukowo-technologicznej, które to umowy przewidują także wkład w budżet programu ramowego. Idąc dalej, 5% partnerów projektów dotyczących problematyki zdrowotnej pochodziło z krajów pozaeuropejskich oraz państw stowarzyszonych z UE. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Chiny, Rosję, USA i Południową Afrykę. Wykonawcami bazy danych "Life Competence" są AVEDAS AG - Niemcy, Karolinska Institutet - Szwecja oraz EuropaBio - Belgia. Witryna wyposażona jest w prosty w użyciu system wyszukiwania, który pozwala użytkownikom wybrać wyszukiwane informacje, począwszy od szeroko zakrojonego przeszukiwania w dziale "Współpraca międzynarodowa", przez zakresy tematyczne, aż po konkretne tematy.