Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

W UE-27 nadchodzi wyż demograficzny: raport Eurostat

Eksperci przewidują, że UE-27 czeka wyż demograficzny, który zacznie się teraz, trwać będzie do 2035 r. i spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców z dzisiejszych 495 mln do 521 mln. Prognozy mówią, że w roku 2060 liczba ta spadnie do 506 mln. Dane te opublikowano niedawno w ra...

Eksperci przewidują, że UE-27 czeka wyż demograficzny, który zacznie się teraz, trwać będzie do 2035 r. i spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców z dzisiejszych 495 mln do 521 mln. Prognozy mówią, że w roku 2060 liczba ta spadnie do 506 mln. Dane te opublikowano niedawno w raporcie Eurostat prezentującym prognozy demograficzne na okres 2008-2060. Raport Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich informuje, że chociaż przewiduje się, że roczna liczba urodzeń będzie spadać przez najbliższe 52 lata, w tym samym okresie wzrośnie także liczba zgonów. Konkretnie, liczba zgonów przewyższać będzie liczbę urodzeń od roku 2015. Należy zwrócić uwagę na to, że wzrost populacji będzie wynikiem wyłącznie dodatniego salda migracji, a nie naturalnego wzrostu. Ponieważ dodatnie saldo migracji nie będzie w stanie zrównoważyć naturalnego spadku od roku 2035, populacja zacznie maleć. Według raportu największy wzrost zostanie odnotowany na Cyprze (+66%), w Irlandii (+53%), Luksemburgu (+52%), Wielkiej Brytanii (+25%) i Szwecji (+18%). Wśród krajów z największą liczbą mieszkańców znajdą się Wielka Brytania (77 mln), Francja (72 mln), Niemcy (71 mln), Włochy (59 mln) i Hiszpania (52 mln). Podkreślić należy prognozowane duże różnice, jakie pojawią się pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Do krajów, w których straty będą największe mają należeć Bułgaria (-28%), Łotwa (-26%), Litwa (-24%), Rumunia (-21%) i Polska (-18%). Jeśli chodzi o strukturę wiekową, społeczeństwo UE-27 będzie się starzeć i liczba osób starszych wzrośnie z obecnych 12,9% do 30,0% w roku 2060. Osiemdziesięciolatkowie będą stanowić 12,1% populacji w roku 2060, w porównaniu z 4,4% w chwili obecnej. Do najważniejszych czynników decydujących o starzeniu się populacji należy stale niska płodność i wzrost liczby osób dożywających sędziwego wieku. Dane wskazują, że do krajów, w których odnotowany zostanie największy wzrost populacji w wieku 65 lat i więcej, należeć będą: Polska (36,2%), Słowacja (36,1%), Rumunia (35,0%), Dania (25,0%), Wielka Brytania (24,7%) i Luksemburg (23,6%). Jednocześnie raport przewiduje wzrost wskaźnika uzależnienia od populacji w podeszłym wieku w UE-27 (tj. liczby osób w wieku 65 lat i więcej podzielonej przez liczbę osób w wieku produkcyjnym) - wskaźnik ten podskoczy z 25% w roku 2008 do 53% w 2060. Inaczej mówiąc, na każdą osobę w wieku 65+ przypadać będą tylko dwie osoby pracujące, a nie tak jak dzisiaj - cztery. Według przewidywań raportu Bułgaria, Czechy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Słowacja odnotują wzrost wskaźnika uzależnienia od osób w podeszłym wieku na poziomie powyżej 60%, w porównaniu do Dani, Irlandii, Cypru, Luksemburga i Wielkiej Brytanii, gdzie sięgnie on 45%. Warto zaznaczyć, że prognozy Eurostat przedstawiające informacje o liczebności i strukturze populacji w przyszłości oparte są na scenariuszach typu "co się stanie, jeśli".

Powiązane artykuły