European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Cyfrowe odtwarzacze muzyczne mogą uszkadzać słuch

Raport opracowany przez Komitet Naukowy ds. pojawiających się i nowo rozpoznanych zagrożeń dla zdrowia (SCENIHR) powołany przy Komisji Europejskiej zaleca rozważne korzystanie z cyfrowych odtwarzaczy muzycznych MP3 takich jak i-Pod. We wnioskach raportu czytamy, że co dziesiąt...

Raport opracowany przez Komitet Naukowy ds. pojawiających się i nowo rozpoznanych zagrożeń dla zdrowia (SCENIHR) powołany przy Komisji Europejskiej zaleca rozważne korzystanie z cyfrowych odtwarzaczy muzycznych MP3 takich jak i-Pod. We wnioskach raportu czytamy, że co dziesiąta osoba, która słucha głośnej muzyki z przenośnego odtwarzacza przez ponad jedną godzinę dziennie przez co najmniej pięć lat może trwale utracić słuch. "Jestem zaniepokojona faktem, że tak wielu młodych ludzi, szczególnie tych którzy często słuchają głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych i telefonów komórkowych, może nieświadomie doprowadzać do nieodwracalnego uszkodzenia własnego słuchu" - powiedziała Meglena Kuneva, Komisarz UE ds. Ochrony Konsumentów. "Wyniki pracy naukowców wskazują wyraźnie, że istnieje zagrożenie i szybka reakcja jest konieczna. Najważniejsze to podnieść świadomości konsumentów i rozpowszechnić wśród nich tę informację. Musimy również ponownie przyjrzeć się istniejącej kontroli [...] aby mieć pewność, że jest w pełni skuteczna i nadąża za nowymi technologiami." Według raportu, od 50 do 100 milionów osób codziennie słucha muzyki z urządzeń takich jak odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i odtwarzacze i-Pod. Przenośne odtwarzacze muzyczne nie są nowością: na przykład Walkman Sony pełnił tę samą funkcję już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Różnica polega na tym, że obecnie muzyka jest przechowywana w formacie cyfrowym, a nie magnetycznym na kasecie, co pozwala użytkownikom słuchać jej głośniej bez uszczerbku dla jakości dźwięku. Niektóre cyfrowe odtwarzacze muzyczne mogą osiągnąć głośność rzędu 120 decybeli, co można porównać z siłą dźwięku silnika odrzutowego lub koncertu rokowego. Dla porównania, wystrzał albo petarda osiągają poziom 140 decybeli - wystarczy, aby spowodować natychmiastowe uszkodzenie słuchu. Badania z ostatnich kilku dekad wskazują na wzrost przypadków utraty słuchu przez młodych ludzi. Słuchanie muzyki przez kilka godzin na maksymalnej głośności z przenośnego odtwarzacza muzycznego może spowodować nieznaczną utratę słuchu. Jeżeli czynność powtarza się przez dłuższy czas, skutki mogą okazać się groźniejsze. Komisja Europejska zwróciła się do naukowców o przeprowadzenie analizy skutków długotrwałego korzystania z przenośnych odtwarzaczy muzycznych. Komisja zorganizuje konferencję z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, przedsiębiorców, konsumentów i innych stron zainteresowanych, aby ocenić wyniki badań Komitetu Naukowego i omówić dalsze działania. Rozważone zostaną również środki ostrożności w zasięgu użytkowników, takie jak zalecanie użytkownikom słuchania muzyki na 60% maksymalnej mocy. Obecnie obowiązujące regulacje i standardy bezpieczeństwa zostaną poddane przeglądowi w świetle nowych faktów. Konferencję zaplanowano wstępnie na początek 2009 roku.