Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejczycy uruchamiają w Brukseli WIT w zakresie ogniw paliwowych i wodoru

Przedsiębiorcy, społeczność naukowa i instytucje europejskie uruchomili dnia 14 października w Brukseli, w Belgii, Wspólną Inicjatywę Technologiczną (WIT) w zakresie ogniw paliwowych i wodoru. "To ważny moment dla przemysłu wodorowego i ogniw paliwowych - powiedział profesor...

Przedsiębiorcy, społeczność naukowa i instytucje europejskie uruchomili dnia 14 października w Brukseli, w Belgii, Wspólną Inicjatywę Technologiczną (WIT) w zakresie ogniw paliwowych i wodoru. "To ważny moment dla przemysłu wodorowego i ogniw paliwowych - powiedział profesor Herbert Kohler, Wiceprezes ds. Pojazdów i Mechanizmów Napędowych Daimlera, dodając, że uruchomienie WIT jest ukoronowaniem wieloletniej pracy wielu zespołów z różnych branż. Komisja i przedsiębiorcy zainwestują w ciągu kolejnych sześciu lat niemal po 500 milionów EUR każdy w tę inicjatywę, której celem jest przyspieszenie rozwoju technologii wodorowych i ogniw paliwowych, tak by wprowadzić je na rynek do roku 2020. Ocenia się, że działalność WIT skróci o dwa do pięciu lat okres wprowadzania na rynek tych technologii. Nowa WIT skupia ponad 60 przedsiębiorstw prywatnych, w tym przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) i duże międzynarodowe oraz wiodące zespoły badawcze z sektora energetycznego z całej Europy. "Podążanie w tym samym kierunku, by osiągnąć wspólny cel to najlepsza forma współpracy" - powiedział profesor Kohler. WIT powołano jako wspólne przedsięwzięcie na podstawie artykułu 171 Traktatu UE. Prace będą nadzorowane przez Zarząd składający się z naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli Komisji. Dyrektor Wykonawczy i Biuro Programowe zapewnią bieżące zarządzanie organizacją. Dodatkowy wkład wniosą trzy komitety doradcze. "Wspólna Inicjatywa Technologiczna w zakresie ogniw paliwowych i wodoru to najlepszy sposób na przyspieszenie rozwoju technologii i wprowadzenie na rynek technologii wodorowych i ogniw paliwowych" - dodał Gijs van Breda Vriesman, Prezes Zarządu Wspólnego Przedsięwzięcia. "Przygotowanie rynku na te technologie o strategicznym znaczeniu wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron, bowiem równie decydujące znaczenie, co budowa sieci dostawczej przez odpowiednie branże przemysłu, ma zapewnienie współpracy między sektorem naukowym, przemysłowym i rządowym na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim." Wysiłki WIT skupią się na czterech głównych obszarach: transport i infrastruktura wodorowych stacji paliwowych; produkcja i dystrybucja wodoru; stacjonarna produkcja energii oraz kogeneracja (CHP); oraz pierwsze produkty (ogniwa paliwowe, które są niemal gotowe do wprowadzenia na rynek). WIT dysponująca budżetem 28,1 miliona EUR już ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków. "Pieniądze zainwestowane w tego typu projekty naukowe nastawione na wynik przyniosą bezpośrednie korzyści. Rozwój nowych technologii energetycznych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie zmian klimatycznych i wyzwań energetycznych" - zauważył Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. "WIT skupia najważniejszych partnerów, by zapewnić Europie wiodącą pozycję w branży nowych technologii energetycznych. Ufam, iż wywoła to efekt kuli śnieżnej w innych, strategicznych dziedzinach naukowych." Europejska Rada Ministrów dała zielone światło na założenie WIT w zakresie ogniw paliwowych i wodoru pod koniec maja 2008 roku. Inne WIT powołane do tej pory zajmują się innowacyjną medycyną (IMI), komputerowymi systemami wbudowanymi (ARTEMIS), nanoelektroniką (ENIAC) oraz aeronautyką i transportem powietrznym (Clean Sky).

Powiązane artykuły