Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Czas wolny pomaga kształtować tożsamość młodzieży

Eksperci twierdzą, iż tożsamość młodzieży kształtowana jest przez cały szereg czynników, takich jak edukacja, gospodarka i kontakty społeczne. Tymczasem naukowcy z Akademii Finlandii prowadzący program badawczy w zakresie kapitału społecznego i sieci zaufania (SoCa) utrzymują,...

Eksperci twierdzą, iż tożsamość młodzieży kształtowana jest przez cały szereg czynników, takich jak edukacja, gospodarka i kontakty społeczne. Tymczasem naukowcy z Akademii Finlandii prowadzący program badawczy w zakresie kapitału społecznego i sieci zaufania (SoCa) utrzymują, że sposób w jaki dzieci spędzają czas wolny może również wpływać na kształtowanie się ich tożsamości. "Dzieci i młodzież wybierają hobby w oparciu o cechy charakteru i relacje społeczne" - wyjaśniła profesor Helena Helve z Uniwersytetu w Kuopio, w Finlandii. "Następnie wybrane hobby wpływa na wybór szkoły i kariery, a nawet na ich szczęście i dobre samopoczucie. Osoby, które mają wiele pasji zdobywają kapitał społeczny, kulturalny i tożsamościowy na kolejne okresy życia, co pomaga im odnajdować się w procesie dojrzewania." Celem projektu było określenie, w jaki sposób więzy rodzinne i sieci społeczne zwiększają kapitał społeczny. W ramach tego projektu, zespół SoCa ocenił więzy rodzinne i sieci społeczne młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk kulturowych i w różnej sytuacji materialnej. Wedle profesor Helve, koordynatora projektu, wyniki pokazały, iż dzisiejsi rodzice są bardziej skłonni do słuchania dzieci i "wyjaśniania im zasad wychowywania poprzez dyskusję". Kluczowym aspektem projektu była ocena kształtowania się tożsamości dziewcząt ze środowisk imigracyjnych. Debata publiczna na temat imigracji w Finlandii pokazała, że ogólnie panuje nienajlepsza opinia o młodych imigrantkach. Niemniej sieci społeczne tych dziewcząt, wedle wyników badań, wykraczają często poza granice Finlandii. "Chociaż istotne jest abyśmy, z kulturowego punktu widzenia, zapewniali tym dziewczętom możliwości spędzania wolnego czasu, to tak samo ważne jest, abyśmy uznali czas, jaki spędzają ze swoimi rodzinami za formę aktywności społecznej" - zauważyła profesor Helve. Projekt SoCa skupił się również na grupach młodzieży z mniejszości religijnych, a więc na temacie, który zwykle bywa pomijany w analizach. Wyniki uzyskane przez zespół wskazują, że kapitał społeczny w ramach społeczności religijnej wspomaga socjalizację dzieci i młodzieży. Naukowcy stwierdzili, że wychowanie w domu przekazuje tożsamość religijną szczególnie "w ramach układu odniesienia mniejszości religijnej". Wyniki badań pokazały, że zarówno etniczność jak i religia odgrywają kluczowe role w kształtowaniu się tożsamości młodzieży i jej kapitału społecznego. Więzy rodzinne i przyjaźnie bez wątpienia pomagają kształtować tożsamość młodzieży, ale dzieci i młodzież budują także własne wartości, które różnią się od wartości wyznawanych przez rodziców. Społeczność, w której wychowuje się dziecko nie tylko wpływa na jego tożsamość indywidualną, ale jest również czynnikiem w rozwoju tożsamości grupowej i tożsamości społecznej. "Kapitał społeczny badano już dogłębnie, niemniej nie pod kątem wagi, jaką ma dla dzieci i młodzieży" - zauważyła profesor Helve. "Nasz projekt badawczy jest rzeczywiście ważny w tym sensie, że przynosi nową wiedzę na temat rozwoju młodzieży."

Kraje

Finlandia