European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Rosnące obawy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa skłaniają do aktualizacji programu badań aeronautycznych

Europejskie środowisko badaczy z dziedziny aeronautyki zaktualizowało swój program badawczy, uwzględniając w nim rosnącą troskę o środowisko, zapotrzebowanie na paliwa alternatywne i szybko zmieniające się zagrożenia bezpieczeństwa. Ostatni Strategiczny program badawczy (SRA...

Europejskie środowisko badaczy z dziedziny aeronautyki zaktualizowało swój program badawczy, uwzględniając w nim rosnącą troskę o środowisko, zapotrzebowanie na paliwa alternatywne i szybko zmieniające się zagrożenia bezpieczeństwa. Ostatni Strategiczny program badawczy (SRA) Komitetu doradczego ds. badań aeronautycznych w Europie (ACARE) został opublikowany cztery lata temu. Od tamtej pory byliśmy świadkami gwałtownych wahań cen ropy naftowej i spadku wartości dolara w stosunku do euro (co poważnie osłabiło konkurencyjność europejskiego przemysłu aeronautycznego). Jednocześnie narastały obawy o środowisko naturalne na arenie politycznej i wprowadzane były coraz bardziej skomplikowane i uciążliwe środki bezpieczeństwa na lotniskach na całym świecie. Grupa ds. przeglądów strategicznych [Strategic Review Group] przy ACARE sporządziła ten nowy aneks do SRA w celu odniesienia się do tych palących kwestii. Natomiast pełny przegląd SRA zostanie przeprowadzony w 2010 r. Grupa stwierdziła, że ogólnie kierunek i treść SRA są nadal uzasadnione, i że na wielu obszarach dokonano znaczącego postępu. W ostatnich latach uruchomiono Wspólną Inicjatywę Technologiczną Clean Sky, której celem jest ograniczenie oddziaływania lotnictwa na środowisko naturalne, a wiele projektów badawczych otrzymało fundusze z unijnego szóstego i siódmego programu ramowego (PR6 i PR7). Grupa zaznacza jednak, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia ilości funduszy badawczych. W aneksie czytamy, że "przy większych inwestycjach postęp w tych obszarach badań byłby szybszy. Brak dostępności pełnego finansowania, które określono w SRA jako konieczne, opóźnia postęp". Autorzy aneksu zalecają również "modyfikacje i przyśpieszenie działań" w zakresie technologii środowiskowych oraz rozwoju paliw alternatywnych i systemów bezpieczeństwa. W rzeczywistości przed sektorem stoją dwa wyzwania środowiskowe, ponieważ musi on ograniczyć swoje oddziaływanie w zakresie zmian klimatycznych, a w wymiarze lokalnym dążyć do ograniczenia hałasu i poprawy jakości powietrza. Członkowie Grupy ds. przeglądów stwierdzają, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia inwestycji publicznych i prywatnych w celu rozwoju przełomowych technologii, które są niezbędne, jeśli sektor lotniczy ma poważnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. W aneksie podkreślono również zapotrzebowanie na paliwa alternatywne. Światowe zasoby paliw kopalnych kurczą się, dlatego należy szczegółowo zbadać możliwości technologiczne związane z paliwami alternatywnymi oraz środowiskowe i ekonomiczne konsekwencje wynikające z ich stosowania. W dziedzinie bezpieczeństwa, problemem dla pasażerów są coraz większe opóźnienia, będące skutkiem szybko zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa na lotniskach i w samolotach oraz wprowadzania coraz większej ilości środków bezpieczeństwa na lotniskach. Autorzy aneksu wzywają do opracowania sprawniejszych i mniej inwazyjnych systemów na poziomie odstraszania i wykrywania. Poza tym, technologie bezpieczeństwa powinny być opracowywane w taki sposób, aby radzić sobie z wysoką różnorodnością zagrożeń.

Powiązane artykuły