Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pracownicy pubów w lepszym zdrowiu dzięki zakazowi palenia

Jak wskazują ostatnie badania, zdrowie pracowników pubów, w tym pracowników palących, uległo znacznej poprawie w Szkocji, Wlk. Brytania, po wprowadzeniu zakazu palenia w zamkniętych miejscach publicznych, takich jak puby i restauracje. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Occup...

Jak wskazują ostatnie badania, zdrowie pracowników pubów, w tym pracowników palących, uległo znacznej poprawie w Szkocji, Wlk. Brytania, po wprowadzeniu zakazu palenia w zamkniętych miejscach publicznych, takich jak puby i restauracje. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Occupational and Environmental Medicine pokazują, że po wprowadzeniu zakazu pracownicy pubów, którzy sami są palaczami, stali się zdrowsi i wykazują mniej objawów chorobowych związanych z paleniem. Badaniem objęto 371 pracowników 72 szkockich restauracji i pubów. Wszyscy zostali zbadani - zarówno przed jak i po wprowadzeniu zakazu - pod kątem objawów chorobowych związanych z paleniem tytoniu, takich jak problemy oddechowe i czuciowe, w tym ból gardła, zaczerwienienie oczu czy nadmiar flegmy. Badania po wprowadzeniu zakazu palenia zostały przeprowadzone po upływie 2 i 12 miesięcy. Wyniki pokazują, że odsetek palących pracowników pubów z problemami oddechowymi spadł po roku z 69% do 57%. Liczba przypadków zaczerwienienia oczu i bólu gardła spadła z 75% do 64%. Niemal połowa palących pracowników pubów odczuła również zmniejszenie się świszczącego oddechu. Jeszcze większy spadek objawów chorobowych dotyczących układu oddechowego i czuciowego zanotowano u niepalących pracowników restauracji i pubów. W tej grupie naukowcy stwierdzili, że przypadki nadmiaru flegmy, zaczerwienienia oczu i bólu gardła spadły z 44% do 18%. W Wielkiej Brytanii zakaz palenia został wprowadzony w 2006 r. w Szkocji oraz w 2007 r. - w Anglii i Walii, aby pomóc chronić zdrowie pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej zatrudnionych w restauracjach, barach, pubach i kawiarniach przed biernym paleniem, które zdaniem lekarzy przyczynia się w Wielkiej Brytanii do śmierci ponad 600 osób rocznie. Według autorów, wyniki badań stanowią wyraźny dowód na to, że zakaz palenia w miejscach publicznych pomaga w poprawie zdrowia zarówno osób palących, jak i niepalących, a tak pozytywny wynik być może zachęci do rzucenia nałogu te osoby, które wciąż palą. Pomoże również dowieść słuszności wprowadzenia zakazu, który wzbudził wiele kontrowersji i stał się tematem wielu debat dotyczących prawa do swobody wobec prawa do zdrowia. Na początku, kiedy zakaz palenia wszedł w życie w Wielkiej Brytanii, pojawiły się również obawy o jego skutki ekonomiczne i obroty w pubach, kawiarniach i restauracjach. Jednakże zakaz spotkał się z silnym poparciem społeczeństwa, a opór pracowników barów był sporadyczny. Jednak autorzy badań są przekonani, że z powodu zakazu palenia w miejscach publicznych więcej osób pali w domu, narażając w ten sposób zdrowie swoich dzieci. Zdaniem naukowców obecnie należy poświęcić więcej uwagi temu zagadnieniu.

Powiązane artykuły