European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Naukowcom udało się przewidzieć kolor oczu na podstawie genów

Analiza zaledwie sześciu genów pozwala na przewidzenie koloru oczu z dokładnością rzędu 90% - według ostatnich badań holenderskich, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Current Biology. Wyniki badań pokazują, że można wykorzystać testy genetyczne do przewidywania ...

Analiza zaledwie sześciu genów pozwala na przewidzenie koloru oczu z dokładnością rzędu 90% - według ostatnich badań holenderskich, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Current Biology. Wyniki badań pokazują, że można wykorzystać testy genetyczne do przewidywania tak zwanych cech złożonych, które określane są przez kilka genów. Odkrycia mają również znaczenie dla medycyny sądowej, gdzie takie testy można by wykorzystywać do ustalenia prawdopodobnego wyglądu podejrzanego, który pozostawił ślady DNA na miejscu przestępstwa. Naukowcy stale odkrywają nowe geny, które mają wpływ na zdrowie człowieka, na przykład geny, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na pewne choroby lub schorzenia. Ostatecznym celem jest możliwość przetestowania genetycznego garnituru danej osoby, aby przewidzieć jej profil ryzyka i zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną. Jednakże większość chorób i cech jest determinowana przez połączenie kilku genów, stąd trudno jest opracować test, który może dokładnie przewidzieć ryzyko pojawienia się danej choroby. W ramach ostatnio prowadzonych badań, naukowcy z Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie postanowili opracować test na kolor oczu. Przez lata naukowcy zidentyfikowali wiele genów, które wpływają na kolor naszych oczu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że kolor oczu jest cechą złożoną. Naukowcy przetestowali DNA ponad 6.000 osób, których kolor oczu został zarejestrowany, koncentrując się na ośmiu genach powiązanych z tą cechą. Wszyscy badani byli z pochodzenia europejskimi Holendrami, z czego 67,6% miało niebieskie oczy, 22,8% brązowe, a 9,6% miało pośredni kolor oczu. Testy ujawniły, że w przypadku osób o niebieskich lub brązowych oczach, test zaledwie sześciu z ośmiu genów umożliwiał przewidzenie koloru oczu danej osoby z dokładnością powyżej 90%. Jednakże okazał się mniej dokładny (około 75%) w przypadku osób o oczach w kolorze pośrednim, a naukowcy zauważyli, że potrzebne są dalsze badania zmian genetycznych powiązanych z tymi subtelnymi różnicami w kolorze. Wyniki badań przynoszą naukowcom dwie istotne informacje. Po pierwsze dowodzą, że cechy złożone można przewidywać na podstawie genów z wysokim stopniem dokładności, pod warunkiem zidentyfikowania genów dominujących w danej cesze. Po drugie markery genetyczne powiązane z niebieskim lub brązowym kolorem oczu mogą pomóc policji w prowadzeniu dochodzeń w sprawach, w których wygląd podejrzanego jest nieznany, a jego DNA jest jedynym tropem. Zespół przestrzega, że test sprawdza się jedynie w przypadku osób europejskiego pochodzenia, zatem eksperci medycyny sądowej, którzy chcieliby przeprowadzić test na próbce DNA podejrzanego będą musieli najpierw ustalić, czy podejrzany ma europejskich przodków, co nie będzie prostym zadaniem.

Kraje

Niderlandy