European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Tajemnica kryjąca się za magnetyzmem zwierzęcym i liniami energetycznymi

Zwierzęta posiadają umiejętność odnajdywania drogi poprzez wykrywanie zarówno siły pola magnetycznego emitowanego przez płynne jądro Ziemi, jak i kąta pod jakim pole to styka się z Ziemią. Badania wykazały, że orientacja na przykład krów i jeleni opiera się na osi północ-połud...

Zwierzęta posiadają umiejętność odnajdywania drogi poprzez wykrywanie zarówno siły pola magnetycznego emitowanego przez płynne jądro Ziemi, jak i kąta pod jakim pole to styka się z Ziemią. Badania wykazały, że orientacja na przykład krów i jeleni opiera się na osi północ-południe. Natomiast czesko-niemiecki zespół naukowców odkrył, że zdolności orientacyjne zwierząt zanikają, jeżeli w terenie znajdują się linie wysokiego napięcia. Ostatnie odkrycie, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, przynosi kolejne dowody na to, że zwierzęta reagują na zjawiska magnetyczne, zwłaszcza w świetle faktu że linie energetyczne generują pole magnetyczne. W jaki sposób mózg zwierząt przetwarza informacje magnetyczne? Poprzednie badania wykazały, że u niektórych gatunków pewne obszary mózgu reagują na informacje magnetyczne. Te obszary mogą także być wyposażone w komórki nerwowe wykrywające zmiany w polu magnetycznym. Obecność naturalnie magnetycznego magnetytu mineralnego w mózgach niektórych zwierząt umożliwia im magnetorecepcję (tj. zdolność do wykrywania pola magnetycznego, postrzegania kierunku, wysokości nad poziomem morza lub lokalizacji). Profesor Hynek Burda z Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech wysunął w sierpniu zeszłego roku tezę, że orientacja północ-południe pojawia się w reakcji na pole magnetyczne Ziemi. Wykorzystując serwis Google Earth dla potwierdzenia swojej teorii, naukowiec odkrył, że stada ustawiały się w kierunku północnym albo południowym. Później profesor Burda wraz ze swoją współpracowniczką dr Sabine Begall poszedł w swoich badaniach o krok naprzód, odkrywając, że jeżeli linie energetyczne biegną ze wschodu na zachód, pasące się w pobliżu było również ustawi się w ten sam sposób. Z kolei, jeżeli bydło lub jelenie znajdują się pod liniami energetycznymi biegnącymi z północnego wschodu na południowy zachód lub z północnego zachodu na południowy wschód, będą się odwracać podczas wypasu w przypadkowych kierunkach. Ich wbudowane "kompasy magnetyczne", które sterują ich zachowaniem, rozregulowują się tym bardziej, im bliżej linii energetycznych znajdują się zwierzęta. "Pole magnetyczne o skrajnie niskiej częstotliwości (ELFMF) wytwarzane przez linie energetyczne wysokiego napięcia zakłóca porządek ustawienia zwierząt wzdłuż linii pola geomagnetycznego" - napisali współautorzy raportu z badań. "Ustawienie bydła i saren było losowe na pastwiskach znajdujących się pod liniami energetycznymi lub w ich pobliżu. Ponadto bydło znajdujące się w obszarze oddziaływania różnych pól magnetycznych bezpośrednio pod rozchodzącymi się w różnych kierunkach magnetycznych liniami energetycznymi lub w ich pobliżu, ustawia się według odmiennych schematów." Czesko-niemiecki zespół wykorzystał zdjęcia satelitarne i lotnicze, aby zanalizować zachowania krów i jeleni. "Zakłócające oddziaływanie pól ELFMF na ustawienie zwierząt malało wraz ze wzrostem odległości od przewodów" - powiedzieli naukowcy. "Odkrycia stanowią dowód na odczuwanie magnetyczne dużych ssaków, jak również dowód na wyraźną reakcję behawioralną kręgowców na słabe ELFMF" - dodali. "Zaprezentowana reakcja na słabe ELFMF sugeruje oddziaływanie na poziomie komórkowym i molekularnym." Wśród innych instytucji, które wzięły udział w badaniach znalazły się Czeski Uniwersytet Przyrodniczy, Czeska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Karola w Pradze.

Kraje

Czechy, Niemcy

Powiązane artykuły