Skip to main content

Enhanced real time services for an optimized multimodal mobility relying on cooperative networks and open data

Article Category

Article available in the folowing languages:

Połączenie użytkowników dróg i infrastruktury w chmurze poprawia bezpieczeństwo

Finansowany przez UE zespół opracował ekosystem współpracy, który sprawi, że systemy transportu drogowego staną się bezpieczniejsze oraz bardziej zrównoważone, elastyczne i wydajne.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność

Wypadki drogowe spowodowane przez ludzi są główną przyczyną zatorów komunikacyjnych w miastach, co nie tylko zwiększa emisję gazów cieplarnianych, ale także wydłuża czasy podróży. Rozwiązanie tych problemów Celem projektu TIMON była próba znalezienia rozwiązania różnorodnych wyzwań dotyczących transportu. Leire Serrano, koordynator projektu, tłumaczy: „Partnerzy współpracujący w ramach naszego projektu są przekonani, że uciążliwe problemy związane z korkami, bezpieczeństwem ruchu drogowego i wyzwaniami środowiskowymi można rozwiązać dzięki połączeniu ludzi, pojazdów, infrastruktury i przedsiębiorstw w jeden wspólny ekosystem”. Z tego powodu w projekcie zaproponowano system oparty na chmurze, który wykorzystuje dane gromadzone od użytkowników (samochodów, pieszych, rowerzystów), dane otwarte i zamknięte oraz komunikację hybrydową V2X (obejmującą samochody, motocykle i infrastrukturę). System przetwarza następnie te dane przy pomocy sztucznej inteligencji i dostarcza użytkownikom usługi planowania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji na smartfony. V2X oznacza sieć typu „pojazd-otoczenie”, czyli technologię umożliwiającą pojazdom komunikację i wymianę danych z otoczeniem. Kluczowe usługi „Usługi opracowane w ramach projektu TIMON można podzielić na usługi ostrzegania o stanie dróg oraz usługi planowania dla użytkowników dróg”, wyjaśnia Serrano. Głównym celem tych usług jest identyfikacja otwartych źródeł informacji na temat transportu i harmonizacja tych danych, tak aby mogły one być wykorzystywane jako informacje w czasie rzeczywistym do wdrażania usług TIMON w miastach. Ponadto mają one na celu zwiększenie dokładności pozycjonowania pojazdów i szczególnie zagrożonych użytkowników dróg poprzez zastosowanie technik wspólnego pozycjonowania. „Kluczowym celem było również opracowanie wysoce wydajnego silnika przetwarzania danych opartego na rozmytych i ewolucyjnych technikach sztucznej inteligencji, a także rozwój sieci hybrydowych”, mówi Serrano. Chodzi o to, by umożliwić kierowcom dostarczanie danych do platformy poprzez wykorzystanie informacji generowanych przez ich telefony komórkowe, co w sposób geometryczny zwiększa ilość dostępnych danych o stanie ruchu drogowego. Aplikacja i platforma TIMON „Najważniejszym rezultatem projektu jest aplikacja i platforma TIMON, która może dostarczać usługi informacyjne sklasyfikowane jako alerty, a także usługi planowania”, zauważa Serrano. Usługi alertów umożliwiają powiadamianie użytkowników w czasie rzeczywistym podczas nawigacji i są dostarczane za pośrednictwem aplikacji mobilnej opracowanej w ramach projektu. „Usługi te to: ostrzeganie o kolizji, ostrzeganie przed zbliżającym się pojazdem ratunkowym i ostrzeganie o zagrożeniach drogowych”, dodaje. Z kolei usługi planowania mogą być wykorzystane z wyprzedzeniem do planowania tras lub sprawdzania stanu ruchu w określonym miejscu lub czasie. Podstawowe usługi planowania to wykrywanie gęstości pojazdów, dynamiczne planowanie tras dla rowerzystów oraz dynamiczne rozwiązania w zakresie tras dla kierowców. „Rozwiązanie TIMON tworzy wspólny ekosystem, łączący ludzi, pojazdy, infrastrukturę i przedsiębiorstwa”, mówi Serrano. Dwa projekty pilotażowe zostały pomyślnie zrealizowane w Helmond w Holandii oraz Lublanie w Słowenii. Inicjatywa TIMON odniosła wielki sukces w Lublanie, gdzie 238 użytkowników końcowych dostarczyło bardzo użytecznych informacji zwrotnych, a także odegrało kluczową rolę w dostrojeniu wdrożonego systemu. Przyszłość projektu TIMON „Obecnie poszukujemy możliwości wykorzystania osiągniętych wyników i rezultatów. Badamy też możliwość rozszerzenia rozwiązania TIMON na inne miasta UE”, mówi Serrano. W ramach procesu określono minimalne wymagania dotyczące wdrożenia systemu, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb w zakresie źródeł danych i infrastruktury drogowej. Nawiązano też kontakty z potencjalnymi klientami, szczególnie z sektora administracji.

Słowa kluczowe

TIMON, pojazdy, usługi planowania, użytkownicy dróg, zatory komunikacyjne, ekosystem współpracy, bezpieczeństwo ruchu, V2X, usługi ostrzegania, stan ruchu, transport drogowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania