Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wywiad

Article available in the following languages:

Nowy, globalny sojusz naukowy na rzecz walki z emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie

W czasie kiedy światowi przywódcy dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu, uczestnicy dwóch wydarzeń uzupełniających, także odbywających się w Kopenhadze, Dania, koncentrują się na sposobie, w jaki rolnictwo i biotechnologia przemysłowa mogą przycz...

W czasie kiedy światowi przywódcy dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu, uczestnicy dwóch wydarzeń uzupełniających, także odbywających się w Kopenhadze, Dania, koncentrują się na sposobie, w jaki rolnictwo i biotechnologia przemysłowa mogą przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). W obydwa te wydarzenia bardzo zaangażowana jest Maive Rute, nowa szefowa Dyrekcji ds. Żywności, Rolnictwa, Rybołówstwa i Biotechnologii w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej. Przed wyjazdem do Kopenhagi powiedziała CORDIS News o zagadnieniach, jakie zostaną zaproponowane pod dyskusję. Zdaniem Rute, jednym z najważniejszych punktów jej wizyty będzie uruchomienie nowego globalnego sojuszu na rzecz walki z emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie. "Kiedy przyjrzymy się emisjom gazów cieplarnianych w różnych sektorach gospodarki, to rolnictwo niestety produkuje ich znaczną część" - podkreśla. Duża część tych emisji pochodzi od zwierząt hodowlanych, ale pewne sposoby uprawy również wywołują uwalnianie dwutlenku węgla z gleby, a ponadto sporo terenów jest wylesianych, aby zwolnić grunt dla rolników. Tymczasem, kiedy od rolnictwa wymaga się obniżenia emisji, jednocześnie oczekuje się od niego również dostarczania żywności, paliwa i włókien dla coraz większej populacji świata. Rute zauważa, że jest wiele obszarów, w których można obniżyć rolne emisje GHG. Należą do nich między innymi precyzyjne i ekologiczne techniki uprawy oraz rozwiązania technologiczne. Niektórzy proponują na przykład zatrzymywanie gazów wytwarzanych przez zwierzęta hodowlane i przetwarzanie ich na biogaz. Inną opcją jest zmiana diety zwierząt, która miałaby obniżyć wytwarzane przez nie emisje. "Zatem dostępnych jest wiele opcji i musimy się przyjrzeć temu, jaka mieszanka okaże się pomocna z jednej strony w obniżaniu emisji GHG, a z drugiej strony zapewnieniu utrzymaniu dostaw żywności na poziomie wystarczającym dla rosnącej populacji" - podsumowuje Rute. Nowy sojusz to inicjatywa nowozelandzka (bowiem w tym kraju bardzo wysoki procent emisji GHG pochodzi z rolnictwa). Członkami założycielami sojuszu są: Australia, Chile, Dania, Francja, Ghana, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, Wielka Brytania i Wietnam. Komisja Europejska jest również mocno zaangażowana w inicjatywę i zamierza ją wesprzeć na przykład w zakresie obsługi sekretariatu. Niemniej Rute jest przekonana, że najważniejszym wkładem Unii w program będzie jej bogate doświadczenie w łączeniu krajowych programów badawczych, aby walczyć ze wspólnymi problemami na przykład za pośrednictwem systemu ERA-NET, a obecnie w ramach wspólnych inicjatyw programowych. W czasie wydarzenia unijny Stały Komitet ds. Badań Naukowych w Rolnictwie (SCAR) zaprezentuje swoje propozycje koordynacji przez UE europejskich badań naukowych w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu. Koordynacja funduszy i działań ma ogromne znaczenie, gdyż w ostatnich latach budżety na badania naukowe w rolnictwie na szczeblu europejskim i krajowym nie miały wysokiego priorytetu ważności, ponieważ bezpieczeństwo żywności nie stanowiło problemu. Wraz ze zmianami klimatu rolnictwo staje w obliczu nowych wyzwań. Zboża będą musiały lepiej znosić susze i ekstremalne warunki pogodowe. Choroby, które obecnie ograniczają się do tropików mogą przesunąć się wraz z ociepleniem na północ Europy. Innym sektorem, który ma wiele do zaoferowania pod względem obniżenia emisji GHG jest biotechnologia przemysłowa. "Obecnie dostępnych jest wiele interesujących technologii, które już możemy wykorzystywać" - oświadczyła Rute w wypowiedzi dla CORDIS News. "Powinniśmy spróbować docenić wartość wypracowanej wiedzy i ustrukturyzować ją oraz lepiej wykorzystać w produkcji." "Ponadto musimy posuwać się naprzód i zgłębiać nowe dziedziny, w których można znaleźć rozwiązania - i tu dostrzegam rolę do spełnienia na szczeblu europejskim." Jedną z takich dziedzin są biopaliwa; musimy przejść od wykorzystywania roślin spożywczych na biopaliwa do używania odpadów, np. z produkcji rolnej czy innych procesów produkcyjnych - mówi Rute. Dobrym przykładem sposobu, w jaki biotechnologia przemysłowa może pomóc w obniżeniu emisji są detergenty stosowane do prania. Umożliwiają one pranie w 30°C zamiast w 60°C, co może znacznie obniżyć ilość emisji - wyjaśnia Rute. Spoglądając w przyszłość dodaje, że biotechnologia przemysłowa mogłaby pomóc w oczyszczaniu zanieczyszczonych środowisk i ścieków przemysłowych. "Tutaj znowu biotechnologia może zaoferować rozwiązania, a my finansujemy badania naukowe, aby znaleźć interesujące możliwości" - dodaje.

Kraje

Dania