Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE finansuje skuteczne narzędzie do tłumaczenia

Europejczycy doceniają wagę komunikacji zarówno w swoim języku, jak i w innych, a dostępność skutecznych narzędzi ułatwiających wysokiej jakości tłumaczenie tekstów między wieloma językami ma w tej kwestii kluczowe znaczenie. Do akcji wkracza więc projekt MOLTO (Wielojęzyczne ...

Europejczycy doceniają wagę komunikacji zarówno w swoim języku, jak i w innych, a dostępność skutecznych narzędzi ułatwiających wysokiej jakości tłumaczenie tekstów między wieloma językami ma w tej kwestii kluczowe znaczenie. Do akcji wkracza więc projekt MOLTO (Wielojęzyczne tłumaczenia w Internecie), który uzyskał ponad 2,3 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR) na opracowanie takiego niezawodnego narzędzia do tłumaczenia. Partnerzy projektu MOLTO twierdzą, że poszczególne języki będą funkcjonować w ramach narzędzia jako odrębne i różnorodne moduły. Konsorcjum liczące pięciu członków opracuje pod kierunkiem Uniwersytetu w Gothenburgu, Szwecja, prototypy obejmujące większość z 23 oficjalnych języków UE. W oświadczeniu uniwersytetu czytamy, że projekt MOLTO ma zapewnić równy dostęp do wiedzy w Internecie wszystkim obywatelom UE. "Do tej pory nie było możliwości stworzenia narzędzia do tłumaczenia obejmującego całe języki" - wyjaśnia kierownik projektu, profesor Aarne Ranta z Wydziału Informatyki i Inżynierii Uniwersytetu w Gothenburgu. Obecnie w Internecie dostępnych jest kilka różnych narzędzi do tłumaczenia. Na przykład Google Translator, program wykorzystywany przez wiele osób na świecie, stopniowo poprawia jakość tłumaczeń poprzez uczenie się maszyny - system wykorzystuje informację zwrotną, aby uczyć się na własnych błędach. Minusem jest fakt, że jednoznaczne zasady gramatyki stanowią raczej wyjątek niż zasadę. W tym miejscu sprawę przejmują w swoje ręce partnerzy projektu MOLTO. Partnerzy projektu opracują system, który będzie uwzględniać zasady precyzji i gramatyki. Zdaniem konsorcjum przełoży się to na szeroki zasięg. "Chcemy wypracować technikę tłumaczenia, która będzie tak trafna, że osoby, które przygotowują teksty będą mogły bezpośrednio wykorzystywać nasze tłumaczenia" - mówi profesor Ranta. "Rozpoczęliśmy teraz przechodzenie od dokładności do zwiększenia zasięgu, co oznacza, że zaczęliśmy dodawać kolejne języki do narzędzia i bazy danych." Konsorcjum zamierza opracować system, który sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Jedną z takich dziedzin jest tłumaczenie opisów patentowych. Europejczycy i osoby z innych krajów powinni być w stanie korzystać z tej innowacyjnej technologii bez biegłej znajomości języka, w którym został sporządzony opis patentowy - twierdzą naukowcy. Kolejną dziedziną jest tłumaczenie materiałów do nauczania matematyki. Partnerzy MOLTO rozpoczną podprojekt, którego przedmiotem będą potrzeby matematyków w zakresie tłumaczenia. Na ich liście znajduje się również tłumaczenie opisów dziedzictwa kulturowego i obiektów muzealnych. Naukowcy podkreślają, że każdy powinien mieć dostęp do tych opisów niezależnie od możliwości językowych. "Grant unijny ma nam umożliwić zastosowanie technologii MOLTO do stworzenia systemu, który można wykorzystać do internetowego tłumaczenia" - podkreśla profesor Ranta. "Plan jest taki, że twórcy stron internetowych powinni być w stanie bezpłatnie pobrać narzędzie i tłumaczyć teksty na kila języków jednocześnie. Choć technologia już istnieje, to jest dosyć nieporęczna w praktyce, chyba że ma się kwalifikacje informatyka" - dodaje. "Mówiąc krótko UE daje nam środki, aby zmodyfikować narzędzie i sprawić, że będzie przyjazne dla szerokiego grona użytkowników." Projekt MOLTO, którego zakończenie zaplanowano na koniec lutego 2013, gromadzi partnerów ze świata nauki i przemysłu z Austrii, Bułgarii, Finlandii, Hiszpanii i Szwecji.

Kraje

Austria, Bułgaria, Hiszpania, Finlandia, Szwecja

Powiązane artykuły