Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wielojęzyczność dobroczynna dla mózgu

Posługiwanie się kilkoma językami poprawia zdolność do opanowania złożonych procesów myślowych - jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców. Rezultaty makroanalizy wyników rozmaitych badań wskazują nawet, że wielojęzyczność może opóźnić po...

Posługiwanie się kilkoma językami poprawia zdolność do opanowania złożonych procesów myślowych - jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców. Rezultaty makroanalizy wyników rozmaitych badań wskazują nawet, że wielojęzyczność może opóźnić pojawienie się związanego z wiekiem ograniczenia władz umysłowych w późniejszym okresie życia. Badania zostały zlecone przez Komisję Europejską. Obok możliwego spowolnienia demencji, naukowcy zidentyfikowali dalsze istotne obszary, na które wielojęzyczność wydaje się mieć pozytywny wpływ, w tym uczenie się, złożone procesy myślowe i kreatywność, umiejętności interpersonalne, elastyczność umysłowa i zdolności komunikacyjne. Istniejące dowody naukowe dodatkowo wskazują, że także pamięć odczuwa dobroczynne skutki znajomości kilku języków i posługiwania się nimi. "Nie ma wątpliwości, że zwiększona pamięć może mieć przemożny wpływ na funkcję kognitywną" - twierdzi David Marsh z Uniwersytetu Jyväskylä z Finlandii, koordynator badań. Marsh dodaje, że może to być jeden z powodów, dla którego osoby wielojęzyczne zwykle lepiej radzą sobie ze złożonymi i wymagającymi zadaniami, polegającymi na rozwiązywaniu problemów, niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Pierwotnie sądzono, że sprawdza się to jedynie w przypadku osób, które są naprawdę dwu lub trzyjęzyczne z bardzo zaawansowaną znajomością swoich języków. Jednakże wyniki nowszych badań sugerują, że procesy, które zmieniają aktywność elektryczną mózgu, są uruchamiane już w momencie rozpoczęcia uczenia się nowego języka. "To inspirujące dla każdego, kto ma możliwość uczenia się lub w inny sposób utrzymywania aktywności dodatkowego języka w ciągu swojego życia" - mówi Marsh. Stąd naukowcy są przekonani, że ich odkrycia wykraczają poza dysputę lingwistyczną. "Znajomość więcej niż jednego języka może otwierać możliwości o wartości dodanej, które wykraczają poza sam język i prowadzą do multikompetencji" - czytamy w podsumowaniu raportu. "Implikacje tego mają bardzo różny charakter. Jeżeli istnieją kognitywne i behawioralne korzyści wynikające ze znajomości więcej niż jednego języka, istnieje potrzeba zbadania, w jaki sposób można wykorzystać ten potencjał, aby zmaksymalizować owe korzyści." W dalszej części raportu autorzy przekonują, że wielojęzyczność uznać należy raczej za "dźwignię rozwoju gospodarczego i spójności społecznej", aniżeli za niedogodność. Należy uzmysławiać wartość języków, a ich rozwój wspierać za pośrednictwem polityki i edukacji. "Opisane zbiory dowodów sugerują, że wielojęzyczność jest zasobem, który może odegrać kluczową rolę w odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania" - czytamy w podsumowaniu. "Już tylko to jedno bogactwo może stać się pożywką dla pojawiających się procesów kreatywności, które pomogą w rozwinięciu możliwości poszczególnych osób i całych społeczeństw." Badania przeprowadzono w okresie od maja 2008 r. do czerwca 2009 r. w 27 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Turcji. Uwzględniają one literaturę naukową z Europy i spoza kontynentu oraz wkład 30 ekspertów z badanych krajów i zespołu projektowego. Analizę przeprowadzono pod kątem pięciu hipotez sformułowanych uprzednio przez Komisję. Zakładają one, że istnieje związek między wielojęzycznością a kreatywnością: wielojęzyczność poszerza dostęp do informacji i oferuje alternatywne sposoby organizowania myśli, jak również postrzegania otaczającego świata. Na koniec wywnioskowano, że uczenie się nowego języka zwiększa możliwości kreatywnego myślenia.

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły