Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejczycy rozumieją etykiety produktów spożywczych, ale nie wykorzystują tej informacji

Badania przeprowadzone w sześciu europejskich krajach wykazały, że konsumenci zasadniczo rozumieją, w jaki sposób odczytywać etykiety z informacją żywieniową na opakowaniach produktów, ale rzadziej wykorzystują te informacje przy wyborze zakupów. Zespół naukowców odnotował rów...

Badania przeprowadzone w sześciu europejskich krajach wykazały, że konsumenci zasadniczo rozumieją, w jaki sposób odczytywać etykiety z informacją żywieniową na opakowaniach produktów, ale rzadziej wykorzystują te informacje przy wyborze zakupów. Zespół naukowców odnotował również znaczne różnice między sześcioma krajami pod względem korzystania i rozumienia etykiet produktów spożywczych. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Public Health. Opierają się one na sondażu przeprowadzonym przez profesora Klausa Grunerta z Uniwersytetu w Aarhus, Dania, i jego kolegów z Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC). Badania łączą obserwacje i wywiady przeprowadzane w dużych sklepach z ankietami wypełnianymi w domu. Próba objęła 11.800 konsumentów z Francji, Niemiec, Polski, Szwecji, Węgier i Wlk. Brytanii. W każdym kraju dane były gromadzone w trzech różnych lokalizacjach geograficznych. Naukowcy wybrali sześć kategorii produktów, aby zawęzić zakres badań: płatki śniadaniowe, napoje, słodycze, dania gotowe, słone przekąski i jogurty. W sklepie odnotowywali, czy nabywca sprawdza etykietę lub kontretykietę z informacją o produkcie (np. tabelę żywieniową, wskazane dzienne spożycie, inaczej "GDA" i listę składników), czy też nie zwraca w ogólne uwagi na te informacje przed włożeniem produktu do koszyka. Po przeprowadzeniu wywiadu, kupujący byli również proszeni o wypełnienie w domu obszerniejszej ankiety. Ponad połowa uczestników wypełniła i odesłała ankiety. Naukowcy ocenili stopień zrozumienia etykiet GDA z informacją żywieniową na podstawie zestawu pytań dotyczących ogólnie GDA (zrozumienie obiektywne), interpretacji informacji (zrozumienie subiektywne) oraz czy nabywcy są w stanie rozróżnić wartość odżywczą produktów na podstawie etykiet (wnioski związane ze zdrowiem). Wyniki pokazują, że zaledwie 16,8% kupujących zapoznaje się z informacją żywieniową zamieszczoną na kupowanym produkcie. Większość z tych osób sprawdza w szczególności informacje na temat kalorii oraz zawartości tłuszczy i cukru. Porównując wykorzystywanie i zrozumienie informacji zawartych na etykiecie, naukowcy odnotowali znaczące różnice. Liczba konsumentów, którzy rozumieją informację żywieniową zamieszczoną na etykiecie znacznie przewyższa liczbę osób, które z niej korzystają podczas zakupów. Odnosząc się do znaczącego odsetka uczestników, którzy rozumieją etykiety produktów spożywczych z informacją żywieniową, autorzy napisali w raporcie, że "niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze składniki odżywcze czy ogólną zdrowotność, większość respondentów była w stanie udzielić prawidłowych odpowiedzi". To sugeruje, że nabywcy mają niewielką ochotę lub potrzebę zapoznawania się z informacjami na etykietach, a nie że nie są w stanie ich interpretować i oceniać, na ile dobroczynny pod względem zdrowotnym będzie dokonywany zakup. Uczestnicy sondażu z Niemiec, Szwecji i Wlk. Brytanii wykazali się lepszym zrozumieniem etykiet GDA od uczestników z innych krajów. Co zaś się tyczy różnic w wykorzystywaniu i rozumieniu informacji między poszczególnymi krajami, autorzy napisali w podsumowaniu, że niektóre z nich "można przypisać różnym historii roli dietetyki w debacie publicznej".

Kraje

Niemcy, Dania, Francja, Węgry, Polska, Szwecja

Powiązane artykuły