Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Zaproszenie dla dodatkowych partnerów do programów badawczych w dziedzinie rolnictwa

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu "Opracowanie zintegrowanych strategii hodowli żywego inwentarza i zarządzania nim w celu poprawy zdrowia zwierząt, jakości produktu i wydajności europejskiej produkcji organicznej i ekologicznej mleka, mięsa i jaj" (Ekologi...

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu "Opracowanie zintegrowanych strategii hodowli żywego inwentarza i zarządzania nim w celu poprawy zdrowia zwierząt, jakości produktu i wydajności europejskiej produkcji organicznej i ekologicznej mleka, mięsa i jaj" (Ekologiczne hodowle) ogłoszono zaproszenie dla trzech nowych partnerów. Zaproszenie ma na celu rekrutację partnerów do współpracy przy podprojekcie dotyczącym bydła mlecznego (SP1, poprawa ekologicznej hodowli bydła mlecznego) w ramach projektu poświęconego hodowlom ekologicznym. Głównym celem podprojektu jest symulacja codziennej obsługi stada bydła mlecznego. Prowadzona jest rekrutacja trzech dodatkowych partnerów ICPC (kraje partnerskie współpracy międzynarodowej) z regionu śródziemnomorskiego, Europy Północno-Wschodniej, Afryki Północnej i regionu Bliskiego Wschodu w zakresie: - wniesienia do projektu znacznej ilości interesujących danych - przede wszystkim danych na temat cech fenotypowych bydła mlecznego (waga przy odstawieniu od karmienia, tempo wzrostu, zapotrzebowanie na paszę itd.); dodatkowo uwzględnienia testowych danych dziennych dotyczących mlecznych cech fenotypowych; oraz dostarczenia innych, dostępnych danych fenotypowych bydła mlecznego i odpowiednich ras; - dostarczenia szczegółowych informacji na temat strategii hodowlanych (zarys programu hodowlanego); - dostarczenia szczegółowych informacji na temat parametrów stada (rozmiar stada, tempo uboju w stadzie, strategie uboju).Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: E-mail: filippo.biscarini@agr.uni-goettingen.de Więcej informacji na temat zaproszenia: projekt dot. ekologicznych hodowli