European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus 2009-2013, Działanie 2 - Programy partnerskie

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus 2009-2013, Działanie 2 - Programy partnerskie. Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i popra...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus 2009-2013, Działanie 2 - Programy partnerskie. Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwianie zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej UE, w celu przyczyniania się do trwałego rozwoju krajów trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich z regionu południowośródziemnomorskiego, republik Azji Środkowej i Bałkanów Zachodnich. Szczegółowe cele programu są następujące: - sprzyjanie zorganizowanej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego oraz sprzyjanie tworzeniu lepszej jakości oferty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, stanowiącej typowo europejską wartość dodaną i atrakcyjnej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, w celu stworzenia centrów doskonałości; - przyczynianie się do wzajemnego ubogacania społeczeństw poprzez rozwijanie kwalifikacji kobiet i mężczyzn, tak aby dysponowali oni kompetencjami dostosowanymi głównie do rynku pracy i charakteryzowali się otwartością umysłu oraz doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, poprzez promowanie mobilności najbardziej utalentowanych studentów i nauczycieli akademickich z krajów trzecich, która umożliwi im uzyskiwanie kwalifikacji i doświadczenia w Unii Europejskiej, a także mobilności najbardziej utalentowanych europejskich studentów i nauczycieli akademickich - poprzez wyjazdy do krajów trzecich; - wspieranie doskonalenia zasobów ludzkich oraz możliwości współpracy międzynarodowej uczelni z krajów trzecich poprzez zwiększone strumienie mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi; - poprawa dostępności oraz doskonalenie profilu i widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego atrakcyjności dla obywateli krajów trzecich i obywateli Unii Europejskiej.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Call for proposals EACEA/22/10 - Action 2 Att. Mr Joachim Fronia BOUR 02/29 Avenue du Bourget 1 1040 Bruksela Belgia Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz. U. Nr C200 z dnia 22 lipca 2010 r.