Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Płynne łączenie e-serwisów

Eksperci ds. technologii informacyjnych oraz naukowcy-informatycy z Europy i Izraela rozpoczęli prace nad projektem, który ma usunąć istotne przeszkody biznesowe w interoperacyjności e-serwisów (serwisów elektronicznych). Konsorcjum ACSI (Interoperacyjność serwisów budowana wo...

Eksperci ds. technologii informacyjnych oraz naukowcy-informatycy z Europy i Izraela rozpoczęli prace nad projektem, który ma usunąć istotne przeszkody biznesowe w interoperacyjności e-serwisów (serwisów elektronicznych). Konsorcjum ACSI (Interoperacyjność serwisów budowana wokół artefaktów) zbada, w oparciu o swoje dwukanałowe rozwiązanie, rentowność interoperacyjnych hubów i dynamicznych artefaktów jako sposobów usprawnienia procesów, w których e-serwisy są łączone w jeden dynamiczny system. Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 3,24 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). W dobie dzisiejszej coraz bardziej zglobalizowanej i zdecentralizowanej gospodarki, brak interoperacyjności serwisów elektronicznych stanowi poważny problem. Wiele e-przedsiębiorstw staje na przykład w obliczu potrzeby łączenia wielu różnych e-serwisów, które mają funkcjonować jako całość (tzw. mieszanka e-serwisów), współpracować ze sobą i osiągać wspólne cele. Dotyczy to również agencji rządowych i sektorowych w krajach europejskich i w całej UE (np. energetyki, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami wodnymi, ochrony środowiska czy transportu), w których rośnie zapotrzebowanie na dzielenie się wiedzą, systemami i kompetencjami dostępnymi obecnie za pośrednictwem niezliczonych e-serwisów. Proces "mieszania" jest zwykle złożony, najeżony trudnościami (np. systemy przeznaczone do określonego zastosowania, które nie są wystarczająco elastyczne, aby zmieniać się czy ewaluować), czasochłonny, kosztowny i wymagający ręcznego przystosowania (oraz konserwacji), aby umożliwić wspólną pracę różnych systemów. Ośmiu partnerów z Belgii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Wlk. Brytanii i Włoch będzie realizować program badawczy przez kolejne trzy lata w oparciu o dwie podstawowe koncepcje. Pierwsza, interoperacyjne huby, umożliwi elastyczną i skalowalną obsługę współpracy serwisów w otwartej sieci. Druga, dynamiczne artefakty, uprości zarządzanie danymi i procesami między różnymi serwisami i organizacjami. Aby uruchomić system do 2013 r., zespół będzie realizować prace badawcze w trzech etapach, tj. opracowanie nowego pojęcia interoperacyjnego huba budowanego wokół artefaktów, opracowanie prototypu do budowy i obsługi takich hubów oraz demonstracja i testy w celu walidacji wyników badań. Oprogramowanie na licencji open-source, które zostanie ostatecznie stworzone, umożliwi wykorzystanie tej technologii każdej organizacji na świecie. Zespół ACSI postawił sobie również kilka celów wydajnościowych, aby skrócić czas łączenia oraz zwiększyć automatyzację i sprawność. Jego celem jest uzyskanie znaczących oszczędności w stosunku do konwencjonalnych podejść do interoperacyjności serwisów, a mianowicie: minimum 40% redukcja procesu projektowania i wdrażania środowisk, które obsługują współpracę wielu serwisów; minimum 20% obniżenie kosztów wprowadzenia (i utrzymania) procesów współpracy między serwisami; oraz minimum 30% ograniczenie stałej obsługi ręcznej, wymaganej do wspierania tych serwisów. Naukowcy oczekują również, że co najmniej 90% transformacji danych w ramach współpracy serwisów będzie odbywać się automatycznie. Badania naukowe w ramach ACSI będą realizowane przez ekspertów w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, operacji biznesowych budowanych wokół artefaktów, weryfikacji, integracji i ontologii danych, wybierania procesów i architektur serwisowych. Koordynowany przez IBM Research (Izrael) projekt zgromadził partnerów z Sapienza Università degli Studi di Roma (Włochy), Wolnego Uniwersytetu Bozen-Bolzano (Włochy), Imperial College Nauki, Technologii i Medycyny (Wlk. Brytania), Technische Universiteit Eindhoven (Holandia), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Indra Software Labs SLU (Hiszpania) i Collibra NV (Belgia).

Powiązane artykuły