European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Wspólna platforma mobilnego dostępu do Internetu

Życie w szybko zmieniającym się świecie oraz duża mobilność powodują konieczność opracowywania, projektowania i wprowadzania na rynek zaawansowanych technologii. Dobry tego przykład stanowi mobilny dostęp do Internetu, rozwijający się w mgnieniu oka. Wsparta finansowo przez UE...

Życie w szybko zmieniającym się świecie oraz duża mobilność powodują konieczność opracowywania, projektowania i wprowadzania na rynek zaawansowanych technologii. Dobry tego przykład stanowi mobilny dostęp do Internetu, rozwijający się w mgnieniu oka. Wsparta finansowo przez UE grupa ekspertów w dziedzinie badań nad mobilnym dostępem do Internetu podjęła współpracę z przedstawicielami przemysłu w celu stworzenia platformy i składników oprogramowania dostępnych na zasadzie licencji otwartej, które umożliwią międzyplatformowe wykorzystanie usług i działanie technologii z wykorzystaniem wielu ekranów. Projekt WEBINOS ("Bezpieczne środowisko aplikacji internetowych dostępnych na zasadzie licencji otwartej") został sfinansowany kwotą 10 mln euro w ramach obszaru tematycznego "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (Information and communication technologies, ICT) Siódmego Programu Ramowego (7PR). W skład powołanego konsorcjum weszło 20 podmiotów, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego. Prace konsorcjum są prowadzone pod kierownictwem Wydziału Otwartych Systemów Komunikacji Instytutu Fraunhofera (FOKUS). W wyniku tych działań zostaną opracowane ujednolicone i interoperacyjne technologie, które zapewnią projektantom oprogramowania narzędzia do tworzenia powszechnie wykorzystywanych międzyplatformowych aplikacji i usług internetowych. Obecne ograniczenia wynikają ze specyfikacji technicznych urządzeń oraz systemów operacyjnych, do osiągania podobnych wyników służą bowiem różne systemy. Dostępne na zasadach licencji otwartej narzędzie opracowane w ramach projektu WEBINOS przyczyni się do zmiany tej sytuacji. Największe korzyści z tego narzędzia odniesie branża multimedialna. Partnerzy projektu WEBINOS w wydanym oświadczeniu stwierdzili, że użytkownicy będą mogli "udostępniać fotografie za pomocą telefonów komórkowych, telewizorów oraz komputerów osobistych z wykorzystaniem jednej aplikacji do obsługi fotografii na różnych platformach". Główni przedstawiciele świata przemysłu uczestniczący w projekcie WEBINOS to: Sony Ericsson Mobile Communication (Szwecja), Telecom Italia, Deutsche Telekom, dział badawczo-rozwojowy firmy BMW Group (Niemcy) oraz brytyjski oddział firmy Samsung Electronics. Wśród partnerów ze środowiska naukowego znalazły się między innymi: Narodowa Politechnika Ateńska (Grecja), Interdyscyplinarny Instytut Technologii Szerokopasmowej (Belgia) oraz Politechnika Turyńska (Włochy). Wsparcie w zakresie przestrzegania standardów platformy referencyjnej zapewnia francuskie konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) będące światową organizacją, która zajmuje się ustanawianiem standardów internetowych oraz opracowywaniem protokołów i wytycznych zapewniających długoterminowy rozwój Internetu. "Wizja projektu obejmuje stworzenie uniwersalnej platformy aplikacji" - wyjaśnił kierownik projektu, dr Stephan Steglich z instytutu Fraunhofer FOKUS. "Oznacza to, że naszym celem jest umożliwienie spójnego i bezpiecznego wykorzystywania aplikacji internetowych za pomocą wszystkich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, takich jak telefony komórkowe, komputery PC, telewizory oraz samochodowe zestawy rozrywkowe". W ramach projektu konsorcjum ma sformułować wymagania w oparciu o rozwiązania wykorzystywane w całym przemyśle, a nie tylko w obrębie pojedynczych organizacji. Eksperci uważają, że ta dostępna na zasadzie licencji otwartej technologia wywrze znaczący pozytywny wpływ na rynek. "Zmierzamy do pokonania ograniczeń narzuconych przez opatentowane rozwiązania wykorzystywane tylko przez określone firmy. Umożliwi to szybkie stworzenie bezpiecznych i innowacyjnych aplikacji w większym stopniu przystosowanych do potrzeb użytkowników" - zaznaczył dr Steglich. "Naszym celem jest zaprojektowanie bezpiecznej platformy, która usprawni proces tworzenia aplikacji przeznaczonych dla wielu niejednorodnych urządzeń i systemów operacyjnych". Przewiduje się, że ta nowatorska technologia umożliwi bliższą współpracę pomiędzy firmami, projektantami, producentami i operatorami. "Nowa technologia przyczyni się do wyeliminowania niektórych barier ekonomicznych związanych z projektowaniem platform mobilnego dostępu do Internetu" - brzmiało oświadczenie. Działania te pozwolą firmom opracować nowe modele biznesowe oraz ponowne określić swoją pozycję na rynku mobilnych multimediów.

Kraje

Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły