Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego. Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi instytucjami szkolnictwa wyższego, aby wspierać wdrażanie planu moder...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego. Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi instytucjami szkolnictwa wyższego, aby wspierać wdrażanie planu modernizacji w ramach tak zwanej Otwartej Metody Koordynacji (polegającej na dialogu między klastrami ustawodawców i ekspertów, wzajemnym uczeniu się, wskaźnikach, testach porównawczych, raportach i analizach). Jedną z najbardziej zauważalnych inicjatyw podjętych w ramach tej metody jest wsparcie krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich. Komisja uruchomiła inicjatywę Ekspertów Bolońskich w 2004 r. konkretnie w celu wspierania promocji Procesu Bolońskiego na szczeblu instytucjonalnym poprzez zapewnienie puli specjalistycznej wiedzy w pewnych obszarach, aby propagować i zwiększać postęp w kierunku reformy szkolnictwa wyższego w krajach UE/EOG i w Turcji. Główne zadania Ekspertów Bolońskich polegają na: prowadzeniu szkoleń w swojej dziedzinie specjalizacji dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (ISW) i udział w takich szkoleniach, doradztwo ISW w zakresie strategii reform, pomoc ISW w opracowywaniu polityki, angażowanie się w działania promocyjne programu Erasmus i pomoc ISW w ubieganiu się o certyfikat Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) i Suplementu do dyplomu. Ogólne cele badań to: - ocena wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego; - przedstawienie analizy kosztów i korzyści działań Ekspertów Bolońskich; - przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłości tych działań po roku 2013.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Dział Szkolnictwo Wyższe - Erasmus do kontaktów: Filip Van Depoele MADO 11/96 1049 Bruksela Belgia E-mail: eac-unite-C1@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. nr S152 z dnia 7 sierpnia 2010 r.