Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Przetarg na badanie metod oceny działań innowacyjnych: metody i praktyki

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie metod oceny działań innowacyjnych: metody i praktyki. Jedną czwartą wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczono na promowanie innowacyjności. Ocena skutków tego wsparcia wymaga stosowania n...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie metod oceny działań innowacyjnych: metody i praktyki. Jedną czwartą wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczono na promowanie innowacyjności. Ocena skutków tego wsparcia wymaga stosowania na szerszą skalę metod, które pozwolą ocenić różne oczekiwane rezultaty, a czasem także kombinacji tych metod. W tym celu Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) zamierza zlecić przeprowadzenie badania dotyczącego metod stosowanych w zakresie oceny działań innowacyjnych wspieranych przez EFRR. Szczegółowe cele zamówienia obejmują zapewnienie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oceny innowacyjności w państwach członkowskich, przeprowadzenie analizy zalet i ograniczeń dostępnych metodologii oceny różnych rodzajów działań innowacyjnych, przeprowadzenie 15 studiów przypadku dotyczących ocen wysokiej jakości oraz opracowanie wytycznych dla organów zarządzających w celu wsparcia ich działań w zakresie oceny. Badanie będzie stanowić wsparcie dla sieci państw członkowskich chętnych do inwestowania w poprawę jakości swoich ocen poprzez stosowanie tych metod oraz będzie uzupełniać prace sieci ekspertów gromadzących dane dotyczące ocen i praktyk z całej UE. Badanie uzupełni także wyniki dwóch ocen skutków uwzględniających alternatywny scenariusz nieudzielenia pomocy w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorstw i dotacji na badania naukowe przeprowadzanych przez DG REGIO w roku 2010. Wyniki tych trzech różnych działań będą wykorzystane w wytycznych dotyczących ocen wydawanych przez DG REGIO w celu przygotowania do następnego okresu programowania polityki spójności, a także w witrynie internetowej, przedstawiającej wytyczne w zakresie oceny rozwoju społeczno-gospodarczego.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej REGIO.C. do kontaktów: p. Kazlauskiene, Dyrektor CSM1 4/123 1049 Bruksela Belgia E-mail: regio-directeur-c@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. Nr S164 z dnia 25 sierpnia 2010 r.