Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Białko w chorobie Huntingtona powiązane z neurogenezą

Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, odkryli, że zmutowane białko właściwe dla choroby Huntingtona (HD) pełni nieprzewidzianą rolę w neurogenezie. Odkrycie może przyczynić się do lepszego poznania HD, dziedzicznej choroby neurozwyrodnieniowej, która ...

Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, odkryli, że zmutowane białko właściwe dla choroby Huntingtona (HD) pełni nieprzewidzianą rolę w neurogenezie. Odkrycie może przyczynić się do lepszego poznania HD, dziedzicznej choroby neurozwyrodnieniowej, która charakteryzuje się poważnymi upośledzeniami psychiatrycznymi, kognitywnymi i motorycznymi oraz śmiercią neuronów w mózgu. Prace zostały dofinansowane z projektu CEPODRO (Cell polarization in Drosophila), który otrzymał 1,159 mln EUR z grantu dla początkujących naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Neuron. Wcześniejsze badania wykazały, że mutacja białka zwanego huntingtin (htt) jest powiązana z HD. W ramach ostatnich badań naukowcy z Belgii, Francji, USA i Wlk. Brytanii odkryli, że to samo białko pełni rolę w procesie tworzenia neuronów (komórek przekazujących informacje). Naczelna autorka raportu, dr Sandrine Humbert z Instytutu Curie we Francji wyjaśnia, że zważywszy na oczywiste objawy neurologiczne i znamienną śmierć neuronów w HD, większość badań nad funkcją htt najczęściej koncentruje się na dorosłych neuronach. "Niemniej, mimo iż białko htt nie ogranicza się do wyróżnionych już neuronów i występuje w dużych ilościach w dzielących się komórkach, nie ma badań, które analizowałyby możliwą rolę białka htt w podziale komórki." Podział komórki, nazywany mitozą, zachodzi w momencie kiedy jedna komórka dzieli się na dwie nowe, identyczne komórki. Proces jest złożony i przebiega na różnych, dobrze już poznanych etapach. W jednym z nich bierze udział struktura o nazwie wrzeciono mitotyczne. Dwa białka - dyneina i dynaktyna - wchodzą w interakcje z wrzecionem. Wiadomo że białko htt jest powiązane z aktywnością tych białek, a celem ostatnich badań było ustalenie, czy jest obecne w czasie mitozy. W istocie naukowcy wykazali, że białko htt ma zasadnicze znaczenie w kontrolowaniu mitozy, a w czasie podziału komórki znajduje się na biegunach wrzeciona. Białko htt jest tak naprawdę potrzebne do doprowadzenia dyneiny i dynaktyny do wrzeciona. "Nasze odkrycia pokazują nieznaną wcześniej funkcję białka htt i otwierają nowe ścieżki badawcze w celu objaśnienia mechanizmów patogenicznych w HD" - zauważa dr Humbert. "Nasze prace pozwoliły również na identyfikację białka htt jako kluczowego elementu w orientacji wrzeciona i neurogenezie." Obok nowych informacji na temat patologii HD, odkrycia dokonane w toku badań mogą potencjalnie pogłębić naszą wiedzę na temat dynamiki organizmu człowieka. Jak czytamy w artykule: "Odkrycia wskazują na nieoczekiwaną rolę białka huntingtin w podziale komórek, która ma potencjalnie istotne następstwa dla zdrowia i choroby." HD jest przyczyną niekontrolowanych ruchów, zaburzeń emocjonalnych i poważnego pogorszenia się stanu umysłowego. Niestety mechanizmy doprowadzające do tej choroby nie zostały jeszcze w pełni poznane. Sto przypadków HD na milion mieszkańców sprawia, że Europa charakteryzuje się stosunkowo wysokim odsetkiem przypadków HD w swojej populacji według danych zespołu HOPES (Huntington's Outreach project for Education) na Uniwersytecie Stanforda w USA. Prewalencja HD jest jednolita niemal we wszystkich krajach europejskich. Jedynie Finlandia ma wyraźnie niższe statystki rzędu 6 przypadków na milion.

Kraje

Belgia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły