Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Potencjalny związek między depresją u kobiet a niską wagą urodzeniową dzieci w Bangladeszu

Wyniki nowych badań, finansowanych ze środków unijnych, pokazują, że kobiety cierpiące na depresję kliniczną i niepokój w czasie ciąży częściej rodzą mniejsze dzieci, obarczone wyższym ryzykiem zgonu w okresie niemowlęctwa. Odkrycia dokonali naukowcy z Karolinska Institutet w ...

Wyniki nowych badań, finansowanych ze środków unijnych, pokazują, że kobiety cierpiące na depresję kliniczną i niepokój w czasie ciąży częściej rodzą mniejsze dzieci, obarczone wyższym ryzykiem zgonu w okresie niemowlęctwa. Odkrycia dokonali naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji i Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bangladeszu (BRAC) na podstawie badań kobiet z obszarów wiejskich w Bangladeszu. Twierdzą, że po raz pierwszy tego typu wyniki uzyskano na podstawie populacji innej niż Zachodnia. Źródłem ponad 60.000 EUR unijnego wsparcia badań, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie BMC Public Health, był program Link UE-Azja. Naukowcy zbadali zdrowie psychiczne 720 kobiet w trzecim trymestrze ciąży z 2 wiejskich podokręgów Bangladeszu pod kątem symptomów depresji przedporodowej i niepokoju przedporodowego, prowadząc obserwację aż do 6-8 miesięcy po porodzie. Stwierdzili, że problemy ze zdrowiem psychicznym są najprawdopodobniej głównym sprawcą śmiertelności niemowląt i złego stanu zdrowia dzieci, przeważając nad ubóstwem, niedożywieniem czy niskim statusem społeczno-ekonomicznym. W Bangladeszu szacowany poziom prewalencji depresji przedporodowej wynosi aż 33%, a niska waga urodzeniowa (LBW) jest oceniana na 36%. To oznacza, że każdego roku ponad 1 milion dzieci w tym kraju rodzi się z LBW. "U osiemnastu procent kobiet... zdiagnozowano depresję, a u jednej czwartej niepokój w czasie ciąży i te właśnie kobiety najprawdopodobniej urodzą bardzo małe dzieci" - wyjaśnia kierowniczka naukowa Hashima-E Nasreen z BRAC, krajowej organizacji pozarządowej, która świadczy usługi na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podkreśla, że "to niepokojący problem, gdyż niska waga urodzeniowa ściśle wiąże się ze śmiercią niemowląt, co może z kolei utrwalić cykl problemów ze zdrowiem psychicznym i zacofaniem". Dr Nasreen wraz z kolegami podkreśla, że LBW pozostaje głównym problemem w krajach o niskim poziomie dochodów, dotykając ponad 90% całkowitej liczby niemowląt na świecie, wiążąc się z podwyższonym ryzykiem śmiertelności i chorobliwości wśród niemowląt. Naukowcy kładą również nacisk na fakt, że niemowlęta z LBW cierpią na podwyższone ryzyko wystąpienia zaburzeń neuro-rozwojowych, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, problemów emocjonalnych i psychotycznych w późniejszym okresie życia. Niemniej przyznają, że dowody na powiązanie symptomów depresji i niepokoju matki z LBW niemowlęcia stoją w sprzeczności z wynikami badań z Brazylii, Indii i Pakistanu, wskazując na związek przedporodowych zaburzeń psychicznych z LBW. Z drugiej strony badania z Chin, Etiopii, Szwecji i USA nie wykazały znaczącego powiązania między LBW a symptomami depresji matki. Jednak naukowcy zaznaczają, że porównywalność wyników badań komplikuje różnorodność definicji, pomiar przedporodowych symptomów depresji matki oraz czasowe rozplanowanie ewaluacji. Najnowsze badania zostały przeprowadzone jako część przyszłych badań obserwacyjnych symptomów depresji przedporodowej i niepokoju wśród kobiet w 2 podokręgach okręgu Mymensingh, położonego 120 kilometrów (km) na północ od Dakki, stolicy Bangladeszu. Jak w większości obszarów wiejskich Bangladeszu gospodarka tych regionów na charakter rolniczy, a około 50% populacji żyje poniżej progu ubóstwa. Większość kobiet zajmuje się gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi. Naukowcy stwierdzili, że wyniki badań podniosły świadomość znaczenia depresji i niepokoju, które przekładają się na zły stan zdrowia w krajach południowoazjatyckich i zasugerowali, że jednym ze sposobów osiągnięcia przyjętego przez społeczność międzynarodową Milenijnego Celu Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zmniejszenia śmiertelności dzieci w krajach rozwijających się byłyby inwestycje w opiekę nad zdrowiem psychicznym w tym rejonie.

Kraje

Bangladesz, Szwecja

Powiązane artykuły