Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Badania unijne zapewniają szybsze zdrowienie ofiar poparzeń

Ofiary poparzeń mogą spodziewać się przyspieszenia procesu zdrowienia dzięki pracom europejskich badaczy. Zidentyfikowali oni często obecne w poparzonych częściach ciała szkodliwe bakterie i grzyby, które wywołują infekcje i opóźniają proces gojenia. Badania zostały sfinansowa...

Ofiary poparzeń mogą spodziewać się przyspieszenia procesu zdrowienia dzięki pracom europejskich badaczy. Zidentyfikowali oni często obecne w poparzonych częściach ciała szkodliwe bakterie i grzyby, które wywołują infekcje i opóźniają proces gojenia. Badania zostały sfinansowane kwotą 1,67 mln euro pochodzącą ze środków UE przeznaczonych na projekt WOUNDMONITOR ("Mobilny system nieinwazyjnego monitorowania ran") w ramach obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Dotychczas do identyfikacji bakterii wywołujących infekcje u ofiar poparzeń lekarze wykorzystywali testy mikrobiologiczne. Proces ten był powolny i czasochłonny. Badacze z Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch pod kierownictwem zespołu ze Szkoły Inżynierii Chemicznej i Nauk Analitycznych Uniwersytetu w Manchesterze (University of Manchester's School of Chemical Engineering and Analytical Science) zaprojektowali niewielkie urządzenie elektroniczne umożliwiające określanie typu bakterii w ciągu zaledwie kilku minut. Wynalazek działa na zasadzie identyfikacji niewielkich ilości gazów wytwarzanych przez bakterie u pacjentów z krytycznymi poparzeniami, chronicznymi owrzodzeniami skóry i poważnymi ranami. Jedynie niezwłoczna poprawna identyfikacja bakterii umożliwia lekarzom szybki wybór odpowiedniej terapii. Tradycyjnie studenci medycyny uczyli się rozpoznawania infekcji bakteryjnych po zapachu. Przyrząd zaprojektowany przez zespół projektu WOUNDMONITOR wykrywa różne typy bakterii także na podstawie wytwarzanych przez nie gazów. Na początku zespół dokonał identyfikacji trzech głównych typów bakterii, odpowiedzialnych za około 80% infekcji z obrębie oparzeń: gronkowców, paciorkowców oraz bakterii z rodzaju Pseudomonas. Następnie określono lotne związki chemiczne wytwarzane przez bakterie przy rozmnażaniu. Na podstawie tych informacji zespół zaprojektował przyrząd wielkości arkusza A4 zawierający osiem czujników gazu. Wzorzec danych uzyskany dzięki czujnikom odzwierciedla właściwości wykrytych związków, dzięki czemu można dokonać identyfikacji bakterii. Przyrząd o złożonej i zwartej budowie został przetestowany w szpitalu w Manchesterze oraz w szpitalu w Kownie (Litwa). Według badaczy wyniki uzyskane podczas testów były na tyle zadowalające, że zainteresowanie projektem WOUNDMONITOR wyraziło już kilka firm. Obecne trwają negocjacje mające na celu umożliwienie komercyjnego wykorzystania przyrządu. Szybsze zdiagnozowanie infekcji pozwala na szybsze podjęcie leczenia, a to oznacza skrócenie pobytów w szpitalu i obniżenie kosztów. Ponadto niezwłoczne rozpoznanie i leczenie infekcji u ofiar poparzeń jest krytycznym elementem szybkiej poprawy stanu zdrowia pacjentów. Rocznie poparzeniom ulega na całym świecie około 6 mln ludzi, natomiast ponad 4000 ginie w UE w wyniku działania ognia. Kolejne tysiące osób wymagają pobytu w szpitalu w celu leczenia oparzeń. Większość oparzeń w UE następuje w domu lub w pracy. Szczególnie często oparzenia dotyczą osób starszych oraz małych dzieci. U dzieci w wieku poniżej 4 lat oraz u osób dorosłych w wieku powyżej 60 lat istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i zgonu w wyniku poważnych oparzeń. "Każdego lata oglądamy zdjęcia osób, które odniosły okropne obrażenia w wyniku pożarów domów i lasów" - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej. "Dzięki funduszom UE technologia opracowana w ramach projektu WOUNDMONITOR przyczyni się do skrócenia czasu diagnozy oraz umożliwi lekarzom znacznie szybsze rozpoczynanie odpowiedniej terapii".

Kraje

Niemcy, Włochy, Litwa, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły