Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy zaprojektowali kamerę o możliwościach dorównujących ludzkiemu oku

Wyobraź sobie, że w grupie 59 000 ludzi oglądasz trzymający w napięciu mecz piłki nożnej na zatłoczonym i hałaśliwym stadionie. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwają strażnicy. Co jednak się stanie w przypadku utraty przez nich kontroli nad sytuacją? Finansowany ze środków UE sy...

Wyobraź sobie, że w grupie 59 000 ludzi oglądasz trzymający w napięciu mecz piłki nożnej na zatłoczonym i hałaśliwym stadionie. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwają strażnicy. Co jednak się stanie w przypadku utraty przez nich kontroli nad sytuacją? Finansowany ze środków UE system "Smart Eyes" (Inteligentne oczy) stanowi najnowocześniejszy system kamer umożliwiający zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w budynkach i na obszarach użytku publicznego. Działa on w sposób podobny do ludzkiego oka, analizując zarejestrowane dane w czasie rzeczywistym i identyfikując zdarzenia wymykające się spod kontroli. System oferuje też zestaw kluczowych rozwiązań. Kamery zaprojektowano w toku finansowanego ze środków unijnych projektu SEARISE ("Inteligentne oczy: nadzorowanie i rozpoznawanie istotnych zdarzeń"). Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 2,15 mln euro w ramach obszaru "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (Information and communication technologies, ICT) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projektem SEARISE kierowali naukowcy z niemieckiego Instytutu Stosowanych Technologii Informacyjnych Fraunhofera (FIT). Według partnerów biorących udział w projekcie system automatycznych kamer może wykrywać, monitorować i kategoryzować istotne zdarzenia oraz działania. Podobieństwo systemu Smart Eyes do ludzkiego oka jest tak wysokie, że system potrafi odróżniać przedmioty w określonym otoczeniu niezależnie od jego pozostałych elementów. Uczestnicy projektu twierdzą, że w ramach przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny danych wideokamera "wychwytuje istotne cechy otoczenia". "Funkcja ta jest bezcenna w przypadku monitorowania wideo budynków i miejsc użytku publicznego" - wyjaśniła dr Martina Kolesnik z instytutu FIT. "W niektórych okolicznościach możliwość obserwacji otoczenia przez człowieka jest ograniczona. Wystarczy poprosić kogoś o przypilnowanie wydzielonego obszaru na stadionie piłkarskim. Z całą pewnością osoba ta przeoczy wiele informacji. Człowiek może skutecznie nadzorować tylko określone wycinki otoczenia i szybko zaczyna odczuwać zmęczenie. W tym miejscu zaczyna się rola systemu Smart Eyes". W skład opracowanego w ramach projektu SEARISE systemu urządzeń wchodzi nieruchoma kamera monitorująca określony obszar oraz dwie kamery stereoskopowe o bardzo wysokiej aktywności. System Smart Eyes może obserwować oraz monitorować obiekty i miejsca w sposób szybki i celowy, analogicznie do ludzkich oczu. W ramach rozpoczętego w 2008 roku i zaplanowanego na trzy lata projektu SEARISE opracowano oprogramowanie odznaczające się hierarchiczną strukturą modułową (stanowi ona model obliczeniowy procesu przetwarzania sygnałów wzrokowych w mózgu), służące do automatycznej analizy sekwencji obrazów. Dzięki identyfikacji ruchu wszystkich pikseli oprogramowanie umożliwia określenie przez system obszarów otoczenia charakteryzujących się szczególnie wysoką aktywnością. Według zespołu projektowego system ma zdolność uczenia się wzorców ruchu. Są one przechowywane w postaci modeli typowych sytuacji i wykorzystywane do identyfikacji oraz klasyfikacji zdarzeń. Działanie to polega na rozpoznawaniu przez oprogramowanie widzów aktywnych i biernych. Program umożliwia identyfikację wzorców obrazów, takich jak schody lub puste siedzenia, przy jednoczesnym izolowaniu określonych przedmiotów, na przykład flag. "Nasze oprogramowanie do analizy obrazów jest kompatybilne z systemami kamer wszystkich firm" - powiedziała dr Kolesnik. "Jest ono łatwe w instalacji. Użytkownicy nie muszą konfigurować ustawień". System Smart Eyes zostanie zaprezentowany publiczności podczas wystawy Security Essen 2010, która odbędzie się w dniach 5-8 października. Partnerzy projektu SEARISE pochodzą z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Kraje

Niemcy, Francja, Włochy, Zjednoczone Królestwo