Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Co mają ze sobą wspólnego książęta, aplikacje i roboty opiekuńcze?

Odpowiedź: TIK 2010, "Postęp cyfrowy" - wystawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych Komisji Europejskiej. To odbywające się co dwa lata wydarzenie potwierdziło swoją rolę wiodącego, europejskiego forum badań i innowacji w dziedzinie TIK. W dniach 27-29 września ponad ...

Odpowiedź: TIK 2010, "Postęp cyfrowy" - wystawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych Komisji Europejskiej. To odbywające się co dwa lata wydarzenie potwierdziło swoją rolę wiodącego, europejskiego forum badań i innowacji w dziedzinie TIK. W dniach 27-29 września ponad 5.000 naukowców, wiodących przedsiębiorców, ustawodawców, a nawet książę, skosztowało w Brukseli owoców 25 lat badań TIK finansowanych ze środków unijnych. W czasie całego programu konferencji europejscy naukowcy i pracownicy naukowo-techniczni dzielili mównicę z liderami świata przemysłu i ustawodawcami, pośród których znalazła się Wiceprzewodnicząca Komisja Europejskiej Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Silvana Koch-Mehrin oraz prezesi firm Ericsson i SAP, by wymienić zaledwie kilka osób. Zespół CORDIS również był na miejscu w czasie wystawy TIK 2010, aby dokonać odsłony przyciągającej uwagę aplikacji ekranu dotykowego, jaka została opracowana dla Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji. Barwna aplikacja jest urzeczywistnieniem bezprecedensowej ery doskonałości B+R. Uczestnicy konferencji zostali przyciągnięci przez tę dynamiczną aplikację zainstalowaną na dwóch ekranach dotykowych zamontowanych w strefie wystawy przeznaczonej dla KE. Pod transparentem "Myśląc do przodu - 25 lat badań TIK", aplikacja oparta na technologii flash pokazuje obracający się powoli trójwymiarowy mózg, który iskrzy niebieskim prądem elektrycznym płynącym do neuronów przedstawiających wybrane tematy, na które istotny wpływ miały europejskie badania TIK, takie jak robotyka, mikroelektronika czy fotonika. Każdy temat kryje zestaw wybranych kamieni milowych i faktów, które pojawiają się po naciśnięciu pulsującego aksonu. Inne elementy obejmują specjalnie przygotowaną prezentację slajdów na temat kluczowych momentów w polityce dotyczącej badań TIK na przestrzeni kilku minionych dekad oraz wideoklip pokazujący, w jaki sposób przekłada się to na produkty i usługi pomocne Europejczykom każdego dnia, od wszechobecnego GSM po pionierską telemedycynę. Pod wystarczającym wrażeniem Dysponując ponad 200 stoiskami, które zajmują kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, delegaci mieli okazję zapoznać się z najnowszymi pomysłami europejskich konsorcjów badawczych, od nowych systemów bezpieczeństwa po "opiekuńcze" roboty w domu. Uczestnicy konferencji chłonęli "naładowaną cyfrowo" atmosferę. Tymczasem europejska prasa starała się zdobyć jak najlepsze ujęcie księcia Belgii Filipa i Neelie Kroes z Komisji (patrz zdjęcie) podczas zwiedzania wystawy. "Każdy chciał zrobić dobre ujęcie Księcia w czasie prezentowania mu nowej aplikacji ekranu dotykowego Komisji" - zauważyła jedna z przedstawicielek prasy, która podążała za świtą. "Książe był pod wystarczającym wrażeniem tego co zobaczył" - powiedziała CORDIS News. Aplikacja ekranu dotykowego ma starszą siostrę, która została opracowana na potrzeby Internetu i będzie dostępna w serwisie CORDIS na początku października. Na stronie internetowej można znaleźć więcej informacji kontekstowych na temat programów i projektów, które wnoszą powiew życia do europejskich badań TIK.

Kraje

Belgia