Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

MEDALL bada epidemię alergii

Masz alergię na niektóre produkty żywnościowe? Dostajesz wysypki w najmniej spodziewanej chwili? Kurz wywołuje u ciebie przyśpieszenie oddechu? Nie jesteś wyjątkiem. Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych (EFA) twierdzi, ż...

Masz alergię na niektóre produkty żywnościowe? Dostajesz wysypki w najmniej spodziewanej chwili? Kurz wywołuje u ciebie przyśpieszenie oddechu? Nie jesteś wyjątkiem. Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych (EFA) twierdzi, że ponad 80 milionów Europejczyków cierpi na jakąś formę alergii. Niemniej szczególnie niepokojące jest to, że liczba ta stale rośnie. Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, dążą do ustalenia, dlaczego alergie nasilały się w raz z upływem lat, stając się światową epidemią XXI w. Nowy projekt MEDALL (Mechanizmy rozwoju alergii), dofinansowany na kwotę 11,9 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), zajmie się podstawowymi przyczynami epidemii alergii, wspomagając tym samym w istotny sposób nasz dobrobyt oraz europejską konkurencyjność i innowacyjność. Na celowniku projektu znalazły się profilaktyka i lepsza kontrola alergii. Kierowany przez Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) we Francji i Centrum Badawcze Epidemiologii Środowiskowej (CREAL) w Hiszpanii, projekt MEDALL gromadzi 23 partnerów ze środowiska akademickiego i z przedsiębiorstw w 12 państwach członkowskich UE (Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch) oraz w Norwegii, Szwajcarii i USA. W ramach projektu konsorcjum naświetli powody rosnącej liczby przypadków alergii (np. alergicznego nieżytu nosa, astmy, atopowego zapalenia skóry oraz alergii pokarmowych u dzieci). Eksperci ustalą czy i w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na pojawienie się alergii, a w konsekwencji na epidemię alergii na skalę światową. Prace partnerów MEDALL wspomaga szeroka sieć kohort urodzeniowych, obejmująca ponad 42.000 dzieci urodzonych w Europie w latach 1992 - 2007. Zespół będzie analizować stan tych młodych ludzi za pomocą wielu podejść, od epidemiologii po biologię systemów. Projekt MEDALL stanowi kontynuację projektu GA2LEN (Globalna Europejska Sieć ds. Alergii i Astmy), którego zadaniem było zmniejszenie brzemienia alergii i astmy w Europie. Projekt GA2LEN, który zakończył się w październiku ubiegłego roku, otrzymał 14 mln EUR wsparcia z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. "Mam nadzieję, że wyniki projektu MEDALL przyniosą znaczące korzyści na płaszczyźnie społecznej, interakcji człowieka i implikacji środowiskowych" - zauważa Jean Bousquet z INSERM i Uniwersytetu w Montpellier, który kieruje projektem MEDALL. "Ostatecznym celem projektu MEDALL jest pogłębienie naszego zrozumienia i znajomości przyczyn astmy i alergii. Wyniki programu przyczynią się do podniesienia jakości życia osób dotkniętych alergią w całej Europie, poprzez wczesną diagnostykę, ukierunkowanie na pierwotne i wtórne strategie profilaktyki oraz opracowywanie nowatorskich, rentownych metod leczenia chorób alergicznych." Wypowiadając się na temat projektu Josep M. Anto z CREAL stwierdził: "Projekt MEDALL gromadzi najlepsze zespoły badawcze z Europy, które będą wspólnie pracować nad powiązaniem danych uzyskiwanych z bieżących kohort urodzeniowych z biologią systemów, aby odkryć innowacyjne podejścia." Członek zarządu EFA, Per-Åke Wecksell powiedział: "EFA cieszy się ogromnie, że może być partnerem MEDALL. To ważna inicjatywa, która pomoże wprowadzić pewne pozytywne zmiany, na rzecz których EFA prowadzi kampanię, tj. pogłębienie wiedzy na temat alergii, udoskonalenie i włączenie do głównego nurtu praktyk zarządzania alergiami oraz rozwój profilaktyki i podniesienie świadomości problemu alergii w Europie." Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w Barcelonie w dniach 24 - 26 stycznia. Więcej informacji: Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych (EFA) http://www.efanet.org/index.php Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM): http://english.inserm.fr/ Karta informacji o projekcie MEDALL w serwisie CORDIS - proszę kliknąć: tutaj GA2LEN: http://www.Ga2len.net Medyczne badania naukowe w 7PR: http://cordis.europa.eu/fp7/health/

Kraje

Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły