European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-09

Article available in the following languages:

Naukowcy odkrywają genetyczne ogniwo subiektywnego oddziaływania alkoholu

Większość ludzi ma świadomość, że osoby, których krewny ma problemem alkoholowy są zagrożone wyższym ryzykiem popadnięcia w alkoholizm. Jednakże nikt nie był w stanie wyjaśnić dlaczego... do dnia dzisiejszego. Naukowcy z Uniwersytetu w Gothenburgu w Szwecji odkryli, że ci, któ...

Większość ludzi ma świadomość, że osoby, których krewny ma problemem alkoholowy są zagrożone wyższym ryzykiem popadnięcia w alkoholizm. Jednakże nikt nie był w stanie wyjaśnić dlaczego... do dnia dzisiejszego. Naukowcy z Uniwersytetu w Gothenburgu w Szwecji odkryli, że ci, którzy mają wśród swoich bliskich krewnych alkoholika, reagują pozytywniej na alkohol niż inne osoby. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Alcoholism: Clinical & Experimental Research, skoncentrowały się na dużej grupie osób, których bliscy krewni cierpią na alkoholizm typu I. W toku większości wcześniejszych badań analizowano bardziej ograniczone populacje, takie jak synowie ojców alkoholików. Naukowcy zidentyfikowali dwa typy alkoholizmu: typ I i typ II. Pierwszy jest uzależniony od interakcji czynników genetycznych ze środowiskiem. Przykładem może być powiązanie środowiska społecznego z wydarzeniami w życiu. Natomiast typ II opiera się na wysokim ryzyku genetycznym rozwinięcia się uzależnienia od alkoholu niezależnie od środowiska. "Unikalność tych badań polega na zbadaniu, jak dzieci alkoholików typu I doświadczają oddziaływania alkoholu i porównaniu tego z doświadczeniami grupy kontrolnej, składającej się z osób bez historii nadużywania alkoholu w rodzinie" - mówi dr Anna Söderpalm-Gordh z Sekcji Biologii Uzależnień Instytutu Neuronauk i Fizjologii przy Akademii Sahlgrenska Uniwersytetu w Gothenburgu. "W skład grupy weszły osoby będące dziećmi alkoholików typu I, które same były zdrowe oraz wolne od zaburzeń zdrowia psychicznego i problemów alkoholowych." Na potrzeby badań naukowcy podawali umiarkowane ilości alkoholu lub placebo w postaci soku grupie 51 uczestników (34 mężczyzn i 17 kobiet). Nie przyjęto żadnego sposobu selekcji, aby ustalać kto, co dostanie. Napoje rozdawane były losowo. W sumie 29 uczestników należało do grupy kontrolnej, a 22 do grupy osób, które miały w swojej rodzinie osobę z alkoholizmem typu I. Naukowcy poprosili członków obydwu grup o opisanie, w jaki sposób doświadczyli oddziaływania alkoholu. Dane ujawniły, że uczestnicy, którzy mieli w swojej rodzinie alkoholika typu 1, informowali o bardziej pozytywnym i stymulującym oddziaływaniu alkoholu niż członkowie grupy kontrolnej. Uczestnicy ci wyrażali potrzebę spożycia większej ilości alkoholu w porównaniu do grupy bez jakichkolwiek wpływów dziedzicznych - zauważyli naukowcy. Zatem wyniki wspierają - zdaniem naukowców - teorię, że dzieci alkoholików typu I dziedziczą pewną formę pozytywnego doświadczenia związanego ze spożywaniem alkoholu. "Wyniki pokazują, że niektórzy z nas są bardziej wrażliwi na nagradzające oddziaływanie alkoholu: reagują silniej i bardziej pozytywnie od innych" - wyjaśnia dr Söderpalm-Gordh. "To może z kolei doprowadzić do zwiększonego spożycia i wyższego ryzyka nadużywania alkoholu. Wyniki sugerują również, że dzieci alkoholików typu I, które uznawano za mniej obciążone ryzykiem dziedzicznym pojawienia się u nich uzależnienia od alkoholu, mogą jednak znajdować się w strefie zagrożenia alkoholizmem." Odkrycia te są o tyle istotne, że około 40% Szwedów ma bliskiego członka rodziny, który boryka się z problemami alkoholowymi - zauważa naukowiec. "Indywidualne doświadczanie alkoholu jest ważnym narzędziem w poznawaniu przyczyn popadania niektórych osób w alkoholizm i samo w sobie może być markerem sposobu, w jaki spożycie alkoholu może się rozwijać u danego człowieka" - komentuje dr Söderpalm-Gordh. "Nasze odkrycie jest jednym z wyników działań profilaktycznych, które mają pomóc pewnej grupie osób zagrożonych nadmiernym spożyciem alkoholu."Więcej informacji: Uniwersytet w Gothenburgu: http://www.gu.se/english Alcoholism: Clinical & Experimental Research: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1530-0277

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły