CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Rośnie spożycie alkoholu wśród nastolatków, ale nie wszędzie

Wyniki nowych, międzynarodowych badań pokazują, że w krajach zachodnich mniej nastolatków upija się alkoholem w porównaniu z rówieśnikami w Europie Wschodniej. Naukowcy odkryli również mniej różnic pod względem kulturowym i płciowym, zwłaszcza w kontekście zwiększonego zainter...

Wyniki nowych, międzynarodowych badań pokazują, że w krajach zachodnich mniej nastolatków upija się alkoholem w porównaniu z rówieśnikami w Europie Wschodniej. Naukowcy odkryli również mniej różnic pod względem kulturowym i płciowym, zwłaszcza w kontekście zwiększonego zainteresowania marketingiem alkoholu w ciągu ostatnich 10 lat. Raport został opublikowany w Internecie dnia 4 października przed lutowym, drukowanym wydaniem czasopisma Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. To nie tajemnica, że spożycie alkoholu zwiększa zagrożenie urazami, chorobami, a nawet śmiercią na świecie. W szczególności zagrożone są nastolatki i młode osoby dorosłe. "Konkretnie stan upojenia alkoholowego powiązano z rozmaitymi, negatywnymi konsekwencjami i problemami zdrowotnymi, takimi jak urazy z następstwami śmiertelnymi i bez nich, krótka utrata przytomności, próby samobójcze, nieplanowana ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, niepowodzenie w nauce i przemoc" - napisali autorzy artykułu. "Sprawna polityka ochrony zdrowia publicznego w związku z upijaniem się alkoholem przez nastolatki wymaga opartych na dowodach informacji na temat zmiany tego zachowania w czasie." Naukowcy, pracujący pod kierunkiem dr Emmanuela Kuntsche z Addiction Info Switzerland przy Instytucie Badawczym w Lozannie, przeanalizowali dane ponad 77.500 nastolatków (w wieku 15 lat: 51,5% dziewcząt i 49,5% chłopców) z 16 zachodnich i 7 wschodnich krajów europejskich, aby zbadać problem pijaństwa wśród tej grupy wiekowej. Zespół ocenił i prześledził częstotliwość w czasie upijania się alkoholem przez nastolatki według krajów i płci na podstawie danych zgromadzonych w latach 1997-1998 i 2005-2006. Na podstawie ich obserwacji średnia liczba stanów upojenia alkoholowego 15-latka wyniosła 2 lub 3. Średnia częstotliwość stanów upojenia alkoholowego we wszystkich 7 krajach Europy Wschodniej wzrosła w ciągu dekady o niemal 40%. Wzrost odnotowano zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt, niemniej był on bardziej stały wśród dziewcząt - stwierdzili naukowcy. Częstotliwość, która wykazała średni spadek rzędu 25%, zmalała w 13 z 16 krajów zachodnich. Największy spadek odnotowano w Ameryce Północnej, Irlandii, USA, Wlk. Brytanii i w krajach skandynawskich. Do podsycenia trendu pijaństwa mogła przyczynić się działalność marketingowa, niemniej zmiany w warunkach społeczno-ekonomicznych również mogły odegrać rolę w zmianie częstotliwości upijania się nastolatków w Europie Wschodniej. "Wraz z otwarciem granic i rynków w gospodarkach kierowanych poprzednio centralnie, kraje Europy Wschodniej były w coraz większym stopniu konfrontowane ze współczesnymi, globalnymi strategiami marketingu alkoholu, których celem są przede wszystkim młodzi ludzie" - napisali autorzy. "Podczas gdy spożycie alkoholu mogło jawić się nastolatkom z Europy Wschodniej jako część nowego i atrakcyjnego stylu życia, w tym samym okresie alkohol i upijanie się mogły utracić na atrakcyjności w grupie niegdyś wysokiego spożycia, tj. głównie wśród chłopców z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. "W tych rejonach wszechobecność marketingu alkoholu mogła nasycić rynek, zwiększając prawdopodobieństwo, że nastolatki uznają panujące sposoby spożycia alkoholu jako konformistyczne i tradycyjne, a nie innowacyjne." Naukowcy sugerują, że kraje Europy Wschodniej powinny skupić się na wdrażaniu polityki i działań profilaktycznych, np. limitów w zakresie reklam i działań promocyjnych, aby walczyć z upijaniem się nastolatków. Tymczasem kraje zachodnie powinny promować bezalkoholowe formy spędzania wolnego czasu, aby obniżyć spożycie alkoholu. Wkład w badania wnieśli naukowcy z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Szwajcarii, USA i Węgier.

Kraje

Belgia, Kanada, Szwajcaria, Dania, Francja, Węgry, Irlandia, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły