European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PermeAbility - A non-invasive, side-effect-free diagnostic kit for intestinal disorders

Article Category

Article available in the following languages:

Zestaw do diagnostyki nieswoistego zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) to ostry stan zapalny jelita cienkiego prowadzący do poważnych uszkodzeń bariery jelitowej. Ze względu na drastyczny spadek jakości życia pacjentów cierpiących na IBD istnieje paląca potrzeba szybkiej diagnostyki tego schorzenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Obecnie diagnostyka IBD opiera się na ocenie parametrów pośrednich, takich jak ogólne markery stanu zapalnego w osoczu i stolcu. Ocena stanu pacjenta jest ograniczona do bardzo inwazyjnych metod, jak biopsja, lub środków jakościowych, jak rezonans magnetyczny i kolonoskopia z użyciem mikrokapsułki. Możliwość oceny zmian na ścianie jelita, charakterystycznych dla stanu poprzedzającego IBD, znanego jako zespół nieszczelnego jelita (ang. leaky gut syndrome, LGS) pomogłaby ułatwić wczesne leczenie i podnieść szanse pacjentów. Nieinwazyjna ocena zmian w jelicie W warunkach fizjologicznych komórki jelitowe tworzą fizyczną barierę, która pomaga precyzyjnie kontrolować wszystkie procesy wchłaniania zachodzące w jelitach. U pacjentów z IBD i LGS te międzykomórkowe połączenia zanikają, co zaburza kontrolę wymiany produktów trawienia, umożliwiając przeciek bakterii i toksyn do układu krążenia. Aby wesprzeć lekarzy w podejmowaniu decyzji, w ramach finansowanego przez UE projektu PermeAbility opracowano nowy test do pomiaru przepuszczalności jelita, która jest parametrem kluczowym dla określenia spójności bariery jelitowej. „Chcieliśmy opracować nieinwazyjny test, który pomógłby wskazywać pacjentów z wysokiej grupy ryzyka rozwoju IBD”, wyjaśnia koordynator projektu João Silva. Test PermeAbility wykorzystuje cząstkę, która jest całkowicie bezpieczna i po spożyciu nie wchodzi w interakcje biologiczne na żadnym odcinku układu pokarmowego. Jeśli w jelicie występują zmiany, cząstka przeniknie do układu krwionośnego i zostanie wydalona z moczem w ciągu sześciu godzin. Analiza moczu pod kątem obecności tego związku stanowi niezwykle czułą metodę dokładnej oceny przepuszczalności jelit. Jej wartość liczbowa jest proporcjonalna do zmian w jelicie. Choć metoda oczekuje na walidację kliniczną, modele przedkliniczne dostarczyły obiecujących wyników w odniesieniu do jej skuteczności. Badając zwierzęta, których jelita wykazywały różny stopień przepuszczalności, zespół był w stanie wykryć istnienie zmian w jelicie, wykazując przy tym bezpieczeństwo produktu. Przyszłość testu PermeAbility Jak twierdzi Silva, najważniejszym osiągnięciem projektu było stworzenie strategicznego planu certyfikacji i uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, uwzględniającego specyfikę testu PermeAbility, który balansuje na granicy klasyfikacji jako leku i wyrobu medycznego. Po przezwyciężeniu związanych z klasyfikacją produktu wyzwań natury prawnej, partnerzy projektu stworzyli strategię biznesową i obecnie poszukują inwestorów do sfinansowania inwestycji. Wysoka czułość i nieinwazyjny charakter testu, a także jego proste i przyjazne dla użytkownika stosowanie, podkreślają jego zalety w porównaniu do istniejącej metodologii. Co istotne, niski koszt produktu stanowi o jego atrakcyjności i przyczyni się do jego włączenia w poczet rutynowych testów uwzględnianych w krajowych programach zdrowia. Na całym świecie ponad 1,9 mld osób jest w grupie ryzyka rozwoju wczesnych zmian, a cztery miliony pacjentów z IBD pozostaje niezdiagnozowanych. Jednocześnie 35 % zabiegów jelit wykonywanych jest niepotrzebnie, co przekłada się na wysokie obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. „Test jest znakomitym środkiem do badań przesiewowych, diagnostyki oraz monitorowania wystąpienia i rozwoju choroby”, kontynuuje Silva. Ponieważ test umożliwia wykrycie mikro-zmian, możliwe jest zdiagnozowanie zaburzeń na bardzo wczesnym etapie, przed rozwojem IBD. Test PermeAbility to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające bezpośredni pomiar zmian charakterystycznych dla IBD i LGS oraz ograniczanie kosztów związanych z przeprowadzaniem niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych. Co istotne, wykrycie choroby na wczesnym etapie przyczyni się do przyspieszenia profilaktyki i leczenia, ograniczając rozwój choroby w kierunku przewlekłym, co jest jednym z problemów nękających kraje Zachodu.

Słowa kluczowe

PermeAbility, test, nieswoiste zapalenie jelit (IBD), zespół nieszczelnego jelita (LGS), przepuszczalność jelit, mocz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania