Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków dot. zacieśnienia współpracy z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa w celu wypełnienia luki między badaniami a innowacjami (R2I-ENP).

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie dot. zacieśnienia współpracy z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa w celu wypełnienia luki między badaniami a innowacjami (R2I-ENP). Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie dot. zacieśnienia współpracy z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa w celu wypełnienia luki między badaniami a innowacjami (R2I-ENP). Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Praca na rzecz rozwoju "wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji" jest jednym z priorytetów współpracy UE z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa (ENP). W tym kontekście działanie R2I-ENP skoncentruje się na wypełnianiu luki pomiędzy badaniami a innowacjami poprzez lepsze dopasowanie celów badawczych do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz podnoszenie wydajności w zakresie zarządzania, transferowania i wykorzystywania specjalistycznej wiedzy zdobytej w toku prac badawczych. Wnioski powinny angażować zróżnicowane podmioty, w tym organizacje badawcze, przedsiębiorców, także MŚP (najlepiej na szczeblu stowarzyszeń), parki naukowe i klastry innowacyjne, krajowe i regionalne agencje finansowania badań naukowych i innowacji, organizacje pośredniczące, zapewniające usługi wsparcia innowacji, władze krajowe i regionalne oraz społeczności użytkowników końcowych.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa, dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis CORDIS Partnerzy

Powiązane artykuły