Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Południowomorawski program dla wybitnych naukowców wkracza w drugi etap

Właśnie rozpoczął się drugi etap udanego, finansowanego ze środków unijnych programu, który wspomaga możliwości zatrudnienia i przygotowywanie projektów naukowych przez czołowych naukowców w regionie Moraw Południowych. Morawy Południowe leżą w południowo-zachodniej części his...

Właśnie rozpoczął się drugi etap udanego, finansowanego ze środków unijnych programu, który wspomaga możliwości zatrudnienia i przygotowywanie projektów naukowych przez czołowych naukowców w regionie Moraw Południowych. Morawy Południowe leżą w południowo-zachodniej części historycznego regionu o nazwie Morawy, w Czechach. Ostatni etap SOMOPRO (Południowomorawski program dla wybitnych naukowców) uzyskał wsparcie na kwotę ponad 1,5 mln EUR z programu Działania Marie Curie, finansowanego z tematu "Ludzie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Program jest także współfinansowany przez region Moraw Południowych. W ramach dwóch pierwszych zaproszeń SOMOPRO, 6 czeskich i 21 zagranicznych naukowców otrzymało granty na okres od 1 do 3 lat i 100% pokrycie kosztów kwalifikowanych, a w ramach ostatniego etapu ogłoszone zostaną jeszcze 2 zaproszenia. Ogłoszenie trzeciego zaproszenia przypadło na 10 sierpnia, a termin składania wniosków to 7 listopada. Wnioskodawcy muszą legitymować się tytułem doktora i co najmniej 4 latami doświadczenia naukowego, a także nie powinni byli przebywać w Czechach dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających termin składania wniosków. Głównym celem programu jest propagowanie innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w regionie Moraw Południowych. Ma on zostać osiągnięty poprzez przyciągnięcie zagranicznych naukowców do pracy i udziału w szkoleniach naukowych w regionie, a także naukowców pochodzących z regionu, którzy pragną wrócić i podjąć tam pracę po prowadzeniu działalności naukowej przez co najmniej trzy lata w innym kraju. Projekt SOMOPRO wspiera badania w naukach ścisłych, medycynie i technologii, a wnioskodawcy mogą wybrać dziedzinę badań. Wnioskujący naukowcy muszą wskazać i opracować szkoleniowy projekt naukowy, który w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju ich kariery i wpisze się w podstawową koncepcję SOMOPRO: zaawansowane szkolenia i uczenie się przez całe życie. Program jest zarządzany przez Południowomorawski Ośrodek Mobilności Międzynarodowej (JCMM), który organizuje również wszystkie procedury wnioskowania i ewaluacji. Przykładem prac zrealizowanych dzięki zaproszeniu SOMOPRO jest projekt Jany Krenkovej "Nanocząstkowe, zmodyfikowane podpory monolityczne do bioanalizy". Badaczka postawiła sobie za cel opracowanie metodologii syntezy nanocząstek tlenku metalu i ich unieruchomienie na porowatej powierzchni organicznych, polimerowych podpór monolitycznych, aby uzyskać nowe rodzaje mediów chromatograficznych umożliwiających udoskonaloną retencję wyizolowanych/oddzielonych związków, słabszą interakcję nieswoistą i wyższą stabilność. Pochodząca z Czech Krenkova otrzymała grant reintegracyjny i przeprowadziła część swoich prac w USA.Więcej informacji: Informacje dla wnioskodawców: http://www.jcmm.cz/en/information-for-applicants.html

Kraje

Czechy