Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Niemowlęta wykazują sprawność językową

Naukowcy z Niemiec odkryli, że malutkie brzdące, które mają zaledwie trzy miesiące, są w stanie automatycznie wykrywać i uczyć się złożonych zależności między sylabami w języku mówionym. Odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie PNAS, wskazują na kontrast między niemowlętami a os...

Naukowcy z Niemiec odkryli, że malutkie brzdące, które mają zaledwie trzy miesiące, są w stanie automatycznie wykrywać i uczyć się złożonych zależności między sylabami w języku mówionym. Odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie PNAS, wskazują na kontrast między niemowlętami a osobami dorosłymi, które są w stanie rozpoznawać jedynie te same zależności, kiedy zostaną poproszone o ich wyszukanie. Wyniki rzucają światło na sposób rozwoju skutecznego, podstawowego rozróżniania tonu na wczesnym stadium języka. Naukowcy z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka w Niemczech zbadali mechanizmy słuchowe niemowląt uczących się języka, aby ustalić, z jaką łatwością i w jakim tempie są w stanie nauczyć się podstaw języka. Zaobserwowali, że dorośli nie dysponują bardziej zaawansowanymi umiejętnościami opanowywania języka, przecząc od dawna zakorzenionym przekonaniom. Wedle zespołu, trzymiesięczne niemowlę przewyższa dorosłych uczniów pod względem umiejętności wyodrębniania złożonych zasad w języku mówionym. Badane niemowlęta słuchały ciągu sylab przez 20 minut, w czasie których naukowcy mierzyli reakcję ich mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Sylaby pojawiały się w parach, a następnie były rozdzielane przez trzecią sylabę. "Takie zależności między elementami, które nie sąsiadują ze sobą, są typowe dla języków naturalnych i występują w wielu konstrukcjach gramatycznych" - stwierdza autorka naczelna, dr Jutta Mueller z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka. Podała przykład zdania: "chłopiec zawsze się uśmiecha", forma trzeciej osoby czasownika jest uzależniona od rzeczownika "chłopiec". W toku badań zostało to odzwierciedlone w takich kombinacjach jak "le" i "bu" w sekwencjach, takich jak "le-wi-bu". Dr Mueller dodaje, że pojawiały się też kombinacje, takie jak "le-wi-to", w których jedna z sylab nie pasowała. "Pomiary EEG pokazały nam, że niemowlęta rozpoznały tę zmianę zasady" - zauważa dr Mueller. Zespół zmieniał również od czasu do czasu ton jednej sylaby na wyższy. Naukowcy odkryli, że wyłącznie niemowlęta, których mózgi reagowały na zmianę tonu w dojrzalszy sposób, były w stanie zidentyfikować zależności sylab. Naukowcy zaobserwowali także, że osoby dorosłe były w stanie zareagować na zmiany zasady jedynie po tym, jak otrzymali wyraźne polecenie zwracania uwagi na zależności między sylabami. Odnosząc się do odkrycia utraty w wieku dojrzałym zdolności automatycznego rozpoznawania, dr Mueller powiedziała: "Za szczególnie interesujące uznaliśmy to, że u niewielkiej grupy osób dorosłych, wykazującej oznaki uczenia się zasad, odnotowano również silniejszą reakcję mózgu na zmiany tonu". Zdaniem naukowców badania pogłębiają wiedzę na temat zdolności dzieci do szybkiej nauki języka mimo bardzo młodego wieku. Zespół odkrył również powiązanie między całkowicie podstawowymi zdolnościami słuchowymi a zaawansowanymi możliwościami nauki zasad. Naukowcy analizują obecnie, czy różnice, jakimi wykazały się dzieci w reakcji na zmiany tonu i w zdolnościach nauki zasad, mogą wpływać na rozwój języka.Więcej informacji: Instytut Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka: http://www.mpg.de/149614/kognition_neuro PNAS: http://www.pnas.org/

Kraje

Niemcy