Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europa modernizuje bazę danych dotyczących gatunków obcych

W Europie otworzono zmodernizowany katalog danych dotyczących gatunków nierodzimych (obcych). Zaprezentowana na ostatniej konferencji NEOBIOTA w hiszpańskim Pontevedra, baza danych DAISIE ("Stworzenie katalogu inwazyjnych gatunków obcych w Europie") daje politykom i ogółowi sp...

W Europie otworzono zmodernizowany katalog danych dotyczących gatunków nierodzimych (obcych). Zaprezentowana na ostatniej konferencji NEOBIOTA w hiszpańskim Pontevedra, baza danych DAISIE ("Stworzenie katalogu inwazyjnych gatunków obcych w Europie") daje politykom i ogółowi społeczeństwa dostęp do kompletnych informacji na temat tego, które gatunki nierodzime są obecne na starym kontynencie oraz jaki wpływ mają na środowisko i społeczeństwo. Projekt DAISIE otrzymał 2,4 mln euro dofinansowania ze środków obszaru tematycznego "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" szóstego programu ramowego (6PR). Baza zawiera dane dotyczące ponad 12 tys. gatunków obcych i jest narzędziem, dzięki któremu Europa może skutecznie walczyć z tym zjawiskiem. W ramach modernizacji, do bazy dodano ponad tysiąc gatunków, a także nowe informacje dotyczące szeregu pozostałych gatunków. Zagrożenie ulokowaniem się tych organizmów w Europie to problem podejmowany przez twórców polityki w UE i innych częściach świata. Na przykład, dzięki bazie danych specjaliści mogą badać, w jaki sposób po Europie przemieszcza się szerszeń azjatycki, czy też jak wiewiórka szara rozprzestrzenia się w południowej części kontynentu. Na całym świecie sprawa ta zaczyna być traktowana priorytetowo w różnych instrumentach politycznych, takich jak Konwencji o różnorodności biologicznej w sprawie strategicznego planu na lata 2011-2020. Uruchomiona w 2005 r. przy wsparciu środków unijnych baza DAISIE jest obecnie prowadzona przez Ośrodek Ekologii i Hydrologii NERC w Zjednoczonym Królestwie oraz szwajcarski program Sciex, a także przez zespół europejskich badaczy zajmujących się gatunkami obcymi. "Portal DAISIE wyrobił sobie pozycję najważniejszego źródła informacji na temat rosnącego zagrożenia inwazjami biologicznymi w Europie", mówi dr Franz Essl z austriackiej Agencji Ochrony Środowiska. "Zaktualizowana wersja portalu DAISIE, która udostępnia mnóstwo nowych informacji i nowe narzędzia badawcze, jest jeszcze cenniejszym zasobem - dla naukowców, specjalistów ochrony środowiska i decydentów". Zmiany, jakie zaszły w portalu, komentuje współkoordynator DAISIE, dr Helen Roy z Ośrodka Ekologii i Hydrologii NERC: "Ogólnodostępne, wysokiej jakości informacje w serwisie DAISIE mają podstawowe znaczenie dla podejmowania decyzji politycznych w sprawie gatunków obcych i inwazyjnych w Europie i na świecie. Projekt zawdzięcza swój sukces oddanemu zespołowi specjalistów z całej Europy, którzy poświęcają czas na rozwijanie, prowadzenie i aktualizowanie danych w DAISIE. Ta ogólnoeuropejska współpraca w ramach projektu ma kluczowe znaczenie dla walki z problemem inwazyjnych gatunków, uważanym za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności, teraz i w przyszłości". Partnerzy projektu umieścili w bazie danych informacje na temat: 986 gatunków morskich, 669 gatunków słodkowodnych, 2740 bezkręgowców lądowych oraz 400 kręgowców lądowych, 6658 roślin lądowych i 724 grzybów lądowych. Obecnie naukowcy są w stanie stwierdzić, że ok. 15% z nich jest szkodliwych dla środowiska, siedlisk, rodzimych roślin, zwierząt i mikroorganizmów.Więcej informacji: DAISIE: http://www.europe-aliens.org Ośrodek Ekologii i Hydrologii NERC: http://www.ceh.ac.uk/

Kraje

Austria, Szwajcaria

Powiązane artykuły