Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Oczy punktem zwrotnym w testach choroby Alzheimera

Z uwagi na coraz większą średnią długość życia ludności w Europie, naukowcy spodziewają się, że w następnych latach liczba osób dotkniętych chorobami wynikającymi ze starzenia się, takimi jak choroba Alzheimera, znacząco wzrośnie. W tym kontekście lepsze poznanie tych chorób i...

Z uwagi na coraz większą średnią długość życia ludności w Europie, naukowcy spodziewają się, że w następnych latach liczba osób dotkniętych chorobami wynikającymi ze starzenia się, takimi jak choroba Alzheimera, znacząco wzrośnie. W tym kontekście lepsze poznanie tych chorób i ich wczesna diagnoza mają priorytetowe znaczenie. Nowe badanie, przeprowadzone pod kierunkiem brytyjskiego Uniwersytetu w Lancaster we współpracy z Royal Preston Hospital (fundacją Lancashire Teaching Hospitals NHS) i opublikowane na łamach Journal of the American Aging Association, dowodzi, że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mają trudności z przejściem pewnego testu śledzenia ruchu gałek ocznych. Zdaniem dra Trevora Crawforda z Wydziału Psychologii Ośrodka Badań nad Procesami Starzenia Uniwersytetu w Lancaster, to, że test śledzenia ruchu gałek ocznych stanowi klucz do wczesnej diagnozy choroby Alzheimera, jest ważnym odkryciem. Twierdzi on, że nowe wyniki badań są bardzo interesujące, gdyż po raz pierwszy dowodzą związku z upośledzeniem pamięci, będącym bardzo często pierwszy zauważalnym objawem choroby Alzheimera. "Zdiagnozowanie choroby Alzheimera wymaga obecnie przeprowadzenia szeregu długotrwałych badań neuropsychologicznych", mówi dr Crawford. "Pacjenci z demencją mają jednak nierzadko problemy z przejściem tych testów ze względu na brak zdolności do jasnego rozumowania oraz na zaburzenia koncentracji lub motywacji. "Przez ostatnie 10 lat naukowcy pracujący w laboratoriach na całym świecie starali się stworzyć alternatywną metodę wykorzystującą funkcję kontrolowania przez mózg ruchów gałek ocznych jako narzędzie do badania funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, hamowanie poznawcze i pamięć". W ramach badania 18 pacjentów z chorobą Alzheimera, 25 z chorobą Parkinsona, 17 młodych zdrowych osób oraz 18 starszych zdrowych osób poproszono o śledzenie ruchów światła na ekranie komputera oraz, w niektórych przypadkach, o spojrzenie w przeciwnym kierunku, z dala od światła. Naukowcy zaobserwowali wyraźne różnice w pomiarach ruchów gałki ocznej w badanej grupie. Dokładniej mówiąc, pacjenci z chorobą Alzheimera popełniali błędy przy zadaniu polegającym na patrzeniu poza ekran i nie potrafili tych błędów poprawić, mimo że reagowali zupełnie normalnie podczas patrzenia w kierunku światła. Te nieskorygowane błędy występowały 10 razy częściej u pacjentów z chorobą Alzheimera niż w grupie kontrolnej. Naukowcy zbadali funkcję pamięci tych osób z chorobą Alzheimera, które miały problemy z przejściem testu, a wyniki tych analiz wskazywały na istnienie wyraźnej korelacji z osłabionym funkcjonowaniem pamięci. "Znaleźliśmy mocne dowody na to, że trudność w zauważaniu i poprawianiu błędów wynika z zaburzeń obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć i zapamiętywanie przestrzennego położenia obiektów w otoczeniu", tłumaczy dr Crawford. "Test śledzenia ruchów światła może odgrywać istotną rolę w diagnostyce, ponieważ pozwala nam identyfikować i wykluczać szereg alternatywnych uzasadnień wyników badań".Więcej informacji: Uniwersytet w Lancaster: http://www.lancs.ac.uk/ Journal of the American Aging Association: http://www.americanaging.org/journal.html

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły