Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Lepsze techniki przewidywania pogody

Ludzie są zawsze ciekawi, jaka będzie pogoda w nadchodzących dniach, tygodniach czy miesiącach. Dobre modele prognostyczne są niezbędne do uzyskania takich informacji. Tzw. Met Office, czyli brytyjska Krajowa Służba Meteorologiczna, stworzyło i wdrożyło nowy model, który pozwa...

Ludzie są zawsze ciekawi, jaka będzie pogoda w nadchodzących dniach, tygodniach czy miesiącach. Dobre modele prognostyczne są niezbędne do uzyskania takich informacji. Tzw. Met Office, czyli brytyjska Krajowa Służba Meteorologiczna, stworzyło i wdrożyło nowy model, który pozwala otrzymywać lepsze prognozy z kilkumiesięczny wyprzedzeniem. Nowe badanie, opisane w czasopiśmie Environmental Research Letters, polegało na porównaniu najnowszego systemu prognozowania sezonowego ze stosowanym wcześniej modelem. Wyniki prac wskazują, że nowy model może dostarczać Zjednoczonemu Królestwu lepszych informacji dotyczących ekstremalnych zjawisk pogodowych podczas nadchodzącej zimy. Naukowcy określają nowy system jako bardziej zaawansowany. Pod jakimi względami jest on lepszy od dotychczas stosowanego? Zespół Met Office twierdzi, że nowe narzędzie pozwala uwzględniać takie zjawiska, jak "nagłe ocieplenia w stratosferze" (SSW), które zdaniem specjalistów wywołują obniżenie temperatury na powierzchni Ziemi. "SSW zachodzą, gdy zachodnie wiatry w stratosferze - na wysokości od 10 do 50 kilometrów - załamują się", wyjaśnia główny autor badania David Fereday z Met Office. "To odwrócenie zachodnich wiatrów w stratosferze jest sygnałem, który często przedostaje się do powierzchni Ziemi w ciągu kilku tygodni", dodaje. "Zjawisko to prowadzi do zmniejszenia częstości występowania powierzchniowych wiatrów zachodnich, sprowadzających łagodne powietrze znad Północnego Atlantyku do Europy Północnej. Zamiast tego, na północy Europy mogą występować bardzo niskie temperatury, jak to miało miejsce zimą 2009/2010". Jak twierdzą naukowcy, GloSea4 jest w stanie symulować warunki pogodowe w wyższych partiach atmosfery. Funkcji takiej nie miał system używany do prognoz długoterminowych zimą 2009/2010. Model komputerowy GloSea4 potrafi symulować wiatry, wilgotność i temperaturę w obrębie siatki punktów rozmieszczonych co ok. 150 km na różnych wysokościach względem powierzchni Ziemi, sięgających ponad stratosferę. Dlatego model ten pozwala na bardziej realistyczne przedstawianie SSW. Dla celów badania prognozy przeprowadzone zimą 2009/2010 porównano z retrospektywnymi prognozami wykonanymi przy pomocy nowego modelu. Przewidywania nowego modelu w większym stopniu odpowiadały rzeczywistym warunkom panującym w tym okresie. "System GloSea4 wskazywał w październiku 2010 r. na zwiększone prawdopodobieństwo nadejścia mroźnej zimy", mówi Jeff Knight z Met Office, jeden z autorów badania. "Grudzień tamtego roku był drugim najzimniejszym miesiącem w 350-letniej historii badań. System prognozował też, że warunki późną zimą będą mniej dotkliwe, co odpowiadało rzeczywistości. W 2011 r. system GloSea4 prognozował łagodną zimę. To także okazało się prawdą - mroźne były tylko pierwsze dwa tygodnie lutego 2012 r. Wdrożenie nowego modelu to jedno z wielu planowanych ulepszeń systemu prognoz długoterminowych".Więcej informacji: Met Office: http://www.metoffice.gov.uk/ Environmental Research Letters: http://iopscience.iop.org/1748-9326