Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Nowa metodologia może obniżyć agresywność terapii guzów mózgu

Przerzuty do mózgu, inaczej wtórne guzy mózgu, to nowotwór, który pojawił się najpierw w innej części organizmu, najczęściej w płucach, piersiach albo skórze, a następnie przeniósł się do mózgu. Niestety wtórne guzy mózgu są zawsze złośliwe. Obecnie przerzuty do mózgu stanowią...

Przerzuty do mózgu, inaczej wtórne guzy mózgu, to nowotwór, który pojawił się najpierw w innej części organizmu, najczęściej w płucach, piersiach albo skórze, a następnie przeniósł się do mózgu. Niestety wtórne guzy mózgu są zawsze złośliwe. Obecnie przerzuty do mózgu stanowią 1 - 2% wszystkich nowo diagnozowanych guzów i odpowiadają za 2% wszystkich zgonów w następstwie nowotworów. Reakcje zapalne często sprawiają, że organizm nie jest w stanie zwalczyć tych przerzutów za pomocą układu immunologicznego. W toku badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu po raz pierwszy niezwykle precyzyjnie opisano odpowiedź immunologiczną mózgu na przenikające do niego przerzuty. Ten przełom może otworzyć drogę do opracowania nowych, mniej agresywnych opcji terapeutycznych. Za odpowiedź immunologiczną odpowiadają zazwyczaj fagocyty - białe krwinki, chroniące nasz organizm poprzez wchłanianie szkodliwych cząstek obcych - które mogą jednak zostać pokonane. "Aktywne fagocyty są dosłownie zalewane przez guz i nawet białe krwinki są zbyt słabe, aby zwalczyć przerzuty samodzielnie, gdyż potrzebują stymulacji, zanim wywrą jakikolwiek skutek" - wyjaśnia onkolog Matthias Preusser z uniwersyteckiego Wydziału Medycyny Wewnętrznej I oraz z Publicznego Centrum Onkologii (CCC) - instytucji zarządzanej wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Wiedniu i Wiedeński Szpital Ogólny. Tkanka mózgowa, którą dysponował zespół, była pozyskiwana w czasie autopsji osób, u których wystąpiły przerzuty wtórne wobec nowotworów piersi, płuc lub skóry. Wybrano je, gdyż są to najczęstsze typy nowotworów pierwotnych. Naukowcy z Klinicznego Instytutu Neurologii, Centrum Badań nad Mózgiem, CCC i uniwersyteckiego Wydziału Medycyny Wewnętrznej I odkryli, że przerzuty do mózgu napotykają na ścianę fagocytów, które okazują się jednak zbyt słabe, aby powstrzymać rozwój nowotworu bez posiłków. W tym celu niezbędna jest mobilizacja większej liczby białych krwinek (limfocytów) jako drugiego szańca obrony immunologicznej. Naukowcy są przekonani, że to odkrycie może przełożyć się na opracowanie nowych strategii terapeutycznych, których celem będzie zwiększenie aktywacji białych krwinek lub innych elementów układu immunologicznego. Potencjalnie można to osiągnąć na przykład za pomocą terapii przeciwciałami albo szczepieniami. Na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu leczonych jest co roku od trzystu do czterystu osób z przerzutami do mózgu. W większości przypadków standardową procedurą jest radioterapia głowy lub uogólnione napromienianie mózgu, co wiąże się z pewnymi zagrożeniami i możliwymi skutkami ubocznymi. Jedynie w bardzo niewielu przypadkach niektórych typów nowotworów dostępne są metody farmakoterapii. Preusser podkreśla potencjał odkrycia: "Nasze ustalenia mogą stanowić istotny krok w kierunku opracowania mniej agresywnych form leczenia" - twierdzi. Anna Sophie Berghoff ze CCC (zespół ds. guzów ośrodkowego układu nerwowego) zaprezentowała odkrycia zespołu badawczego w czasie wrześniowego kongresu European Association of Neurooncology (EANO) w Marsylii.Więcej informacji: Uniwersytet Medyczny w Wiedniu: http://www.meduniwien.ac.at/homepage/hamepage/en Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej: http://www.esmo.org

Kraje

Austria