CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Nowy proces obrazowania zapewnia lepsze zdjęcia guzów

Nowotwory pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie i na świecie, a ich wczesne wykrywanie i leczenie ma zasadnicze znaczenie w walce z nimi. Naukowcy z Norwegii przeprowadzili walidację metody nieinwazyjnego obrazowania, która ich zdaniem pomoże w identyfikacji agr...

Nowotwory pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie i na świecie, a ich wczesne wykrywanie i leczenie ma zasadnicze znaczenie w walce z nimi. Naukowcy z Norwegii przeprowadzili walidację metody nieinwazyjnego obrazowania, która ich zdaniem pomoże w identyfikacji agresywnych guzów. Ich przełomowe osiągnięcie dostarcza cennych informacji na temat ciśnienia płynu śródmiąższowego (IFP) guzów litych, a wyniki prac zostały opublikowane w czasopiśmie Cancer Research. Podstawowa profilaktyka nowotworów jest jednym z długofalowych celów Unii Europejskiej. Ministrowie Zdrowia państw członkowskich przyjęli zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Regularne i systematyczne badania mogą pozwolić na wczesne wykrycie choroby, kiedy jest bardziej reaktywna na mniej agresywną metodę leczenia. Po wykryciu możliwe jest zalecenie odpowiedniego leczenia. Wykazano, że badania mogą w sposób znaczący obniżyć umieralność z powodu nowotworów i podnieść jakość życia chorych onkologicznych. Naukowcy oparli swoje badania na IFP, które w przypadku złośliwych guzów litych jest zazwyczaj wyższe niż w normalnej tkance. Płyn śródmiąższowy, znany również pod nazwą płynu tkankowego, to roztwór otaczający nasze komórki. Dostarcza komórkom pożywienia i służy do usuwania odpadów. Średnio człowiek ma około 11 litrów tego płynu w organizmie. W guzach powstaje wysokie ciśnienie, które może osłabić absorpcję leków chemioterapeutycznych i spowodować oporność na radioterapię. Ponadto ustalono, że wysokie IFP sprzyja metastazie, która polega na "migracji" nowotworu do innej lokalizacji w organizmie. "Obecnie potrzebna jest metoda obrazowania w celu nieinwazyjnej oceny IFP guzów, aby zweryfikować potencjał IFP jako biomarkera agresywności nowotworów i na tej podstawie rozpoznawać chorych onkologicznych, którzy mogą skorzystać na szczególnie agresywnej terapii ze względu na wysokie IFP w guzie" - stwierdza dr Einar K. Rofstad z wydziału biologii napromieniania Instytutu Badań nad Rakiem (Institute for Cancer Research) przy Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, Norwegia. Rofstad wraz z kolegami przetestował zastosowanie dynamicznego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym (MRI) do oceny szybkości przepływu płynu z guzów ludzkich linii komórkowych raka szyjki macicy i czerniaka implantowanych myszom. Naukowcy postawili hipotezę, że prędkość przepływu płynu z tkanki nowotworowej do przyległej tkanki będzie zależeć od spadku IFP na powierzchni guza. Uzyskane wyniki wskazują, że prędkość przepływu płynu na powierzchni guza jest ściśle skorelowana z wartością IFP guza, a także na możliwość wykorzystywania dynamicznego MRI ze wzmocnieniem kontrastowym i Gd-DTPA (gadolin-kwas dietylenotriaminopentaoctowy) jako czynnikiem obrazującym do nieinwazyjnego pomiaru prędkości przepływu płynu. Ponadto guzy pierwotne myszy z metastazą miały znacznie wyższe IFP i prędkość przepływu płynu na powierzchni guza w porównaniu do guzów pierwotnych u myszy bez metastazy, co potwierdza, że przerzuty do węzłów chłonnych są ściśle skorelowane z IFP guza pierwotnego i prędkością przepływu płynu zgodnie z wynikami dynamicznego MRI ze wzmocnieniem kontrastowym Gd-DTPA. "Ustaliliśmy, że dynamiczne MRI ze wzmocnieniem kontrastowym Gd-DTPA umożliwia nieinwazyjnie wizualizowanie IFP guza" - stwierdza Rofstad. "To ujawnia potencjał, jaki ma prędkość przepływu płynu na powierzchni guza ustalana na podstawie tej metody obrazowania, by służyć jako nowy, ogólny biomarker agresywności guza". Rofstad dodaje, że potrzebne są szeroko zakrojone, prospektywne badania kliniczne kilku typów nowotworów, aby ocenić wartość prędkości przepływu płynu na powierzchni guza jako ogólnego biomarkera indukowanej nadciśnieniem śródmiąższowym agresywności nowotworu.Więcej informacji: Cancer Research: http://cancerres.aacrjournals.org/ Institute for Cancer Research, Szpital Uniwersytecki w Oslo: http://ous-research.no/institute/

Kraje

Norwegia

Powiązane artykuły