European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków "Marie Curie - partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków "Marie Curie - partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie skierowane jest do MŚP i tradycyjnych branż produkc...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków "Marie Curie - partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie skierowane jest do MŚP i tradycyjnych branż produkcyjnych, dążąc do zacieśnienia współpracy przemysłu ze środowiskiem naukowym w zakresie szkoleń naukowych, rozwoju kariery i wymiany wiedzy. Dysponując ponad 81 mln EUR w budżecie UE na 2013 r., uruchomi długofalowe programy współpracy w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia między sektorem przemysłu a sektorem nauki. Działanie IAPP wspiera flagową inicjatywę "Unia Innowacji" poprzez zwiększanie wydajności badawczo-biznesowej i propagowanie transferu innowacji i wiedzy w UE. Ma wspomagać przekształcanie kreatywnych pomysłów na innowacyjne produkty i procesy, które mogą skutecznie stawić czoła europejskim i globalnym wyzwaniom społecznym.