Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Odpady mogą być rozwiązaniem problemu wycieków ropy

Co roku w Unii Europejskiej powstaje około 3 mld ton odpadów. Ale nie wszystko, co jest wyrzucane musi być śmieciem, gdyż jak dowodzi jeden z europejskich projektów badawczych, to co jest odpadem dla jednej osoby może być skarbem dla kogoś innego. Europejskim naukowcom z Centr...

Co roku w Unii Europejskiej powstaje około 3 mld ton odpadów. Ale nie wszystko, co jest wyrzucane musi być śmieciem, gdyż jak dowodzi jeden z europejskich projektów badawczych, to co jest odpadem dla jednej osoby może być skarbem dla kogoś innego. Europejskim naukowcom z Centrum Technologicznego, Środowiskowego i Logistycznego (Technological, Environmental and Logistics Centre, TEC Ltd) w Słowenii udało się przekształcić odpady z papierni w produkt, który może skutecznie wchłaniać ropę pochodzącą z przecieków lub wycieków. Grupa badawcza została w 60% sfinansowana ze środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w ramach projektu Ekoinnowacje Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), otrzymując 923.007 EUR na "proces uprzemysłowienia i wprowadzenia na rynek" technologii. Marko Likon, były dyrektor naczelny TEC wypowiedział się na temat zależności między odpadami z papierni a wyciekami ropy. "Bardzo szybko dostrzegliśmy powiązanie między absorpcją ropy i paliwa a odpadami z sektora papierniczego, przez co zaczęliśmy postrzegać szlam papierowy jako skarb a nie odpad" - stwierdza. Ilość papieru i produktów pochodnych jest ogromna i niestety taka sama jest skala ich marnotrawienia. W samej tylko Europie branża papiernicza produkuje ponad 14.400.000 mln ton szlamu papierowego rocznie. Szlam z papierni zazwyczaj nie znajdował większego zastosowania jako materiał w innych sektorach przemysłu i trafiał na składowiska odpadów. Najnowsze prawodawstwo UE dotyczące ochrony środowiska stanowi, że w związku z zawartością odpadów, która jest wynikiem domieszek węgla organicznego i innych, kierowanie na składowisko niekoniecznie jest rozwiązaniem. Zamiast trafiać do opadów, technologia przekształcania szlamu papierowego na absorbent (CAPS) opracowana przez grupę badawczą z TEC umożliwia teraz recykling szlamu papierowego z sektora papierniczego na wysokowydajny absorbent nazwany CAPSorb, który jest w stanie usuwać wycieki z ropy i chemikaliów w portach i przystaniach. Zdaniem naukowców materiał jest tak wydajny, że pochłonie ponad 99% pierwotnej ilości substancji hydrofobowej na powierzchni wody, takiej jak plama ropy. Jego zastosowanie nie ogranicza się do otwartych akwenów wody, gdyż może być również wykorzystywany na twardych powierzchniach do wchłaniania substancji o różnej lepkości. Największą zaletą absorbentu jest możliwość pochłonięcia przez 1 kg tego materiału do 4 kg substancji z wycieku. Recykling odpadów w celu usuwania innych odpadów zapewnia korzyści ekologiczne nie tylko w branży papierniczej, poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ale także w takich formach działalności gospodarczej jak przystanie, oferując przyjazny środowisku sposób utrzymywania otoczenia w czystości. Potencjalny rynek tego produktu jest ogromny, gdyż prócz wycieków ropy, może znaleźć zastosowanie w innych sektorach przemysłu, zwłaszcza w tych, gdzie potrzebne są odolejacze. Należą do nich porty, stacje benzynowe (których jest około 110.000 w Europie), rafinerie ropy, warsztaty mechaniczne, myjnie samochodowe, przemysł metalurgiczny, przemysł maszynowy, przystanie jachtowe, restauracje, hotele, przemysł chemiczny i parkingi. Opracowana technologia jest stosunkowo tania, prosta i łatwa do powielenia, zwłaszcza na rynkach z rozwiniętym sektorem papierniczym. Pierwsza linia montażowa już przechodzi testy w Słowenii, a cały zakład ma być gotowy w niedalekiej przyszłości w Finlandii. "Planujemy rozszerzyć naszą działalność o nową linię produkcyjną w słoweńskiej fabryce papieru, a później o kolejną linię produkcyjną w Finlandii" - mówi kierownik projektu z ramienia TEC, Franc Cernec. Proces reinsercji odpadów do cyklu ekonomicznego nazywany jest symbiozą przemysłową lub ekologią przemysłową. Ten proces poszerza portfolio materiałów i źródeł energii, naśladując naturalnie występujące ekosystemy, w których zwierzęta i rośliny żyją ze sobą w symbiozie. Podstawa tego modelu zasadza się na postrzeganiu wszystkich odpadów jako potencjalnych zasobów oraz na rozdzieleniu zagospodarowania od wykorzystywania zasobów, co jest kluczem do zrównoważenia. To podejście stanowi także bazę unijnej inicjatywy "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". Ten europejski projekt to ważny krok dowodzący, co można zrobić, by osiągnąć jej cele.Więcej informacji: Technological, Environmental and Logistics Centre: http://www.toc.si Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI): http://ec.europa.eu/eaci/

Kraje

Słowenia