Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejczycy chcą zapewnić lepszy dostęp do danych o bioróżnorodności

Kraje skandynawskie porozumiały się, co do opracowania i zbudowania nordyckiej infrastruktury e-nauki na rzecz badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami. Inicjatywa o nazwie LifeWatch została podjęta w ramach Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI)....

Kraje skandynawskie porozumiały się, co do opracowania i zbudowania nordyckiej infrastruktury e-nauki na rzecz badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami. Inicjatywa o nazwie LifeWatch została podjęta w ramach Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). LifeWatch ma zapewnić lepszy dostęp do danych o bioróżnorodności na korzyść badań nad środowiskiem. Większość danych dotyczących bioróżnorodności przechowują instytucje badawcze, instytucje zarządzające środowiskiem i organizacje pozarządowe (NGO). Ułatwienie dostępu publicznego da impuls potrzebny badaniom naukowym nad bioróżnorodnością i ekosystemami. Zrównoważone zarządzanie bioróżnorodnością Ziemi i usługami ekosystemowymi to obecnie gorący temat. LifeWatch skutecznie pogłębi naszą wiedzę o funkcjach ekosystemów i umożliwi prognozy oraz symulacje między innymi interakcji w środowisku i rozmieszczenia gatunków w świecie, które nieustannie się zmieniają. Prace prowadzone przez zespół LifeWatch przyniosą pożytek lokalnym i globalnym decydentom. "Kraje skandynawskie dysponują ogromnym potencjałem w zakresie tworzenia wspólnej, informatycznej magistrali bioróżnorodności i umożliwiania nowatorskich badań oraz modeli na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych" - zauważa profesor Ulf Gärdenfors, kierownik szwedzkiego zespołu LifeWatch ze Szwedzkiego Centrum Informacji o Gatunkach przy Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (SLU). Szwecja jest pierwszym z czterech krajów skandynawskich, które rozpoczęły budowę krajowej infrastruktury badawczej na rzecz bioróżnorodności w ramach inicjatywy LifeWatch. SLU współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju. Niedługo za przykładem poszły Dania, Finlandia i Norwegia. Członkowie skandynawskiego zespołu LifeWatch oficjalnie rozpoczęli wspólną pracę z początkiem listopada. Docelowo zespół ustali potencjał naukowy wspólnej infrastruktury nordyckiej na postawie zgłaszanych potrzeb użytkowników, aktualnych repozytoriów danych i ograniczeń związanych z wymianą danych w ogóle. Wyniki ich prac posłużą do opracowania strategii i propozycji finansowania etapu budowy skandynawskiej infrastruktury LifeWatch we współpracy z rozmaitymi grupami, w tym radami naukowymi, społecznościami badawczymi i ministerstwami. W ramach ESFRI, LifeWatch zajmie się takimi zagadnieniami jak: obserwacja gatunków i obywatelski ruch naukowy; czujniki; cechy gatunków; struktury bioróżnorodności; usługi ekosystemowe i dane pomocnicze (obserwacja Ziemi). Eksperci pracują obecnie nad zawiązaniem wspólnego, europejskiego konsorcjum LifeWatch, a udziałem w nim zainteresowani są także naukowcy z Hiszpanii, Holandii i Włoch.Więcej informacji: LifeWatch: http://www.lifewatch.eu/web/guest/home Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU): http://www.slu.se/en/

Kraje

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja

Powiązane artykuły