Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Monitorowanie ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe

Poprawa jakości powietrza to jeden z obszarów, w których Unia Europejska wykazuje największą aktywność poprzez nadzorowanie emisji szkodliwych substancji, podnoszenie jakości paliw i wprowadzanie wymogów w zakresie ochrony środowiska do sektora transportowego i energetycznego....

Poprawa jakości powietrza to jeden z obszarów, w których Unia Europejska wykazuje największą aktywność poprzez nadzorowanie emisji szkodliwych substancji, podnoszenie jakości paliw i wprowadzanie wymogów w zakresie ochrony środowiska do sektora transportowego i energetycznego. Teraz UE finansuje swoją największą inwestycję w stan zdrowia środowiska w ramach wyjątkowego przedsięwzięcia. Badani zostaną wyposażeni w smartfony z czujnikami do pomiaru ekspozycji na czynniki środowiskowe, a ich krew będzie poddawana analizie w celu monitorowania zmian molekularnych. Jednym z celów jest poszukiwanie różnic biomarkerowych między ludźmi poruszającymi się po obszarach o niskim zanieczyszczeniu powietrza, a tymi narażonymi na wyziewy miejskie, aby poznać czynniki wywołujące takie schorzenia, jak choroby serca, rak płuc i astma. Poznanie czynników wywołujących te choroby może w wielu przypadkach pomóc w profilaktyce, stąd tak ważne są te badania. Uważa się, że niska jakość powietrza przyczynia się do wielu problemów zdrowotnych. Według Europejskiej Sieci ds. Serca rok w rok choroby sercowo-naczyniowe (CVD) pozostają główną przyczyną zgonów w Europie. Palenie papierosów jest podstawową przyczyną raka płuc, niemniej wpływa również na osoby, które nigdy nie paliły, ale były narażone na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza lub na przykład inne chemikalia. Astma to kolejna choroba coraz częściej diagnozowana w Europie, która jest często wywoływana przez reakcję alergiczną na substancje wdychane z powietrzem. Poznanie przyczyn tych chorób oraz chemikaliów, na które są narażeni ludzie, jak również ich wpływu na organizm, będzie podstawowym celem dwóch dużych projektów, które Komisja Europejska finansuje na łączną kwotę 17,3 mln EUR. Badanie ekspozomu - oddziaływania ekspozycji środowiskowych na zdrowie - pomoże naukowcom w pracach nad uzupełnieniem obrazu oddziaływania zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie. Naukowcy mają nadzieję, że czteroletnie badania przyniosą korzyści publicznej opiece zdrowotnej w sposób, w jaki badania nad genomem nie były dotychczas w stanie. Pierwszym z dwóch projektów jest Exposomics, w który zaangażowanych jest 12 instytucji partnerskich pod kierunkiem Imperial College London, z udziałem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). Drugi to HELIX, którym kieruje Centrum Badawcze Epidemiologii Środowiskowej (CREAL), a udział w nim bierze 13 instytucji partnerskich. W ramach projektów powstaną nowoczesne narzędzia w celu podniesienia zdolności do pomiaru ekspozomu (zdefiniowanego jako komponenty środowiskowe) ze szczególnym naciskiem na wielorakie ekspozycje ze strony żywności, powietrza i wody w kluczowych okresach życia ludzi. Naukowiec kierujący projektem Exposomics, profesor Paolo Vineis z Wydziału Zdrowia Publicznego Imperial College London, dodaje: "Sekwencjonowanie genomu człowieka stało się skarbnicą informacji na temat udziału genetycznej podatności w chorobach, aczkolwiek stało się jasne, że najbardziej obciążające choroby, takie jak nowotwory, cukrzyca, choroby serca i choroby neurodegeneracyjne, miedzy innymi choroba Alzheimera, są wywoływane głównie przez czynniki inne niż genetyczne. Należą do nich prawdopodobnie aspekty trybu życia i środowiska, ale dokładna rola poszczególnych czynników w wywoływaniu chorób nie została jeszcze dobrze poznana". Drugi projekt - HELIX - w ramach którego powstaje ekspozom na wczesnym etapie życia z naciskiem na kobiety ciężarne i dzieci, które są bardziej podatne na oddziaływanie środowiska ze względu na wciąż rozwijające się jeszcze organy. Naukowcy będą obserwować biomarkery chorób, aby ocenić wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe na rozwój, otyłość, wykształcanie się układu immunologicznego i astmę. W projekcie wykorzystana zostanie technologia do pomiaru ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe (takie jak pestycydy, spaliny z silników diesla czy dym tytoniowy) oraz ich ogólnego oddziaływania na organizm i ich roli w stwarzaniu ryzyka zachorowania. Dr Vrijheid, koordynatorka projektu HELIX, dodaje: "Wyniki projektów pomogą nam sformułować ogólny pogląd na sposób, w jaki różne rodzaje ekspozycji współistnieją i łącznie oddziałują na zdrowie". Wstępne wnioski powinny pojawić się w ciągu dwóch lat.Więcej informacji: Komisja Europejska - DG ds. Badań Naukowych i Innowacji http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=health Centrum Badawcze Epidemiologii Środowiskowej (CREAL) http://www.creal.cat/en_index.html Imperial College London http://www1.imperial.ac.uk/medicine/people/p.vineis/ Prezentacja w serwisie Youtube http://www.youtube.com/watch?v=WpEFk_kgVMs HELIX: http://www.helixproject.eu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

15 Stycznia 2013