Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

“EuroNano Forum 2013”, Dublin, Irlandia

W ciągu ostatnich kilku dekad polimery dały się poznać jako opłacalne i elastyczne rozwiązanie do licznych zastosowań w branżach wytwórstwa materiałów i przetwórstwa chemicznego. Ze względu na swoją niewielką wagę, wytrzymałość mechaniczną i zdatność do przetwarzania w stosunk...

W ciągu ostatnich kilku dekad polimery dały się poznać jako opłacalne i elastyczne rozwiązanie do licznych zastosowań w branżach wytwórstwa materiałów i przetwórstwa chemicznego. Ze względu na swoją niewielką wagę, wytrzymałość mechaniczną i zdatność do przetwarzania w stosunkowo niskich temperaturach, elementy z tworzyw sztucznych i kauczuku stają się coraz popularniejsze mimo rosnących cen ropy naftowej i konkurencji ze strony materiałów alternatywnych, takich jak metale i szkło. Jednocześnie globalna konkurencja wywiera presję na osiągane marże i czas wprowadzania na rynek, zmuszając producentów do ciągłych innowacji w zakresie charakterystyki produktów i wydajności produkcji. Najnowszy trend zmierza w stronę mniejszych produktów w skali submikronowej i nanometrowej. Postęp w tym kierunku ma charakter stały, przekładając się na zapotrzebowanie na systemy mikromechaniczne na bazie polimerów, które wymagać będą komponentów o złożonych kształtach, a nawet wielomateriałowych, których nie można wyprodukować za pomocą dostępnych technik. Aby wesprzeć producentów europejskich, należy dostosować i zmodyfikować istniejące technologie i narzędzia mikroprodukcji. To oznacza, że technologie mikropowielania, takie jak mikroformowanie wtryskowe i wytłaczanie na gorąco wymagają znacznego udoskonalenia. Co więcej należy także wprowadzić zautomatyzowany montaż i wysoce zaawansowane techniki kontroli jakości. To zadanie dla wspólnego projektu COTECH (Technologie konwergencyjne w produkcji mikrosystemowej). Projekt koncentruje i łączy komplementarne techniki poprzez konwergencję technologii i wypracowywanie rozwiązań hybrydowych w pełnym łańcuchu mikroprodukcji. Pozwolił skrócić czas wprowadzania na rynek i zredukować koszty, kształtując wizję modularnego komputera czy mikrofabryki. Projekt COTECH umożliwił opracowanie i demonstrację nowych technik mikropowielania, łącząc możliwości różnych procesów i technik opartych na mikroformowaniu wtryskowym. Wdrożony został globalny łańcuch przetwarzania ze zautomatyzowanymi etapami montażowymi w produkcji mikromechanicznych komponentów i systemów na bazie polimerów. Proces jest wspomagany przez nowe, zaawansowane modele symulacyjne i szybki system metrologiczny do kontroli jakości na wszystkich etapach łańcucha przetwarzania. Nowo opracowana generacja maszyn do mikroformowania wtryskowego już jest dostępna na rynku. Technologia stworzona w toku projektu będzie wykorzystywana w opiece zdrowotnej i przemyśle motoryzacyjnym. Projekt pokazał możliwość wytwarzania przy zredukowanej liczbie etapów mikrourządzeń o wysokiej wartości dodanej z zaawansowanymi funkcjami w produkowaniu komponentów takich jak samoligaturujące aparaty korekcyjne, mikrogniazda dla nośników sygnału w aparatach słuchowych, soczewki do lamp błyskowych w aparatach komórkowych i wiele więcej. Projekt jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków unijnych Siódmego Programu Ramowego w ramach "NMP - NMP2-LA-2009-214491: nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne". Prace rozpoczęły się w październiku 2008 r., a w skład konsorcjum weszło 25 organizacji europejskich (MŚP, liderzy przemysłowi, ośrodki badawcze, uczelnie wyższe i podmioty usługowe) z 10 krajów europejskich.Więcej informacji: COTECH http://www.fp7-cotech.eu/index.php?id=48

Powiązane artykuły