Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Elastyczna, lokalna produkcja mebli na zamówienie

Podobnie jak wiele innych branż przemysłowych, produkcja mebli generuje odpady - pochodzące z obróbki i konserwacji drewna oraz stosowania farb i lakierów. Odpady te mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzi. Rozpoczęty niedawno, finansowany ze środków unijnych projekt CTC (...

Podobnie jak wiele innych branż przemysłowych, produkcja mebli generuje odpady - pochodzące z obróbki i konserwacji drewna oraz stosowania farb i lakierów. Odpady te mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzi. Rozpoczęty niedawno, finansowany ze środków unijnych projekt CTC (Elastyczna, lokalna produkcja ekologicznych mebli na zamówienie, blisko klienta pod względem czasu, przestrzeni i kosztów) ma wesprzeć przemysł europejski w odpowiedzi na globalną presję konkurencyjną. Wsparcie polegać będzie na opracowaniu metod i innowacyjnych technologii wspomagających na potrzeby elastycznej, lokalnej produkcji ekologicznych mebli na zamówienie. Partnerzy projektu, pracujący pod kierunkiem SCM Group z Włoch, są przekonani, że miejsce faktycznego wytwarzania produktów powinno znajdować się blisko klienta. Specyficzne cechy oferowanego produktu, podobnie jak koszty i czas dostawy, powinny odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Europejski przemysł meblarski należy ze wszech miar postrzegać jako "sektor doskonałości" ze 151.000 przedsiębiorstw, które zatrudniają 1,4 mln pracowników i generują roczne obroty w wysokości ponad 130 mld EUR. To idealny kandydat do demonstracji w ramach projektu CTC. W toku projektu ma powstać ekologiczna fabryka, prowadząca działalność w miarę możliwości za szklaną ścianą w centrum handlowym, aby klienci mogli przyglądać się produkcji zamówionych przez siebie mebli. Specjaliści będą bezpośrednio służyć pomocą klientom poprzez analizowanie ich wymagań, sugerowanie odpowiednich do ich potrzeb rozwiązań i nadzorowanie produkcji. Przełożenie koncepcji na praktykę wymagać będzie tak naprawdę pięciu kluczowych kroków. Najpierw opracowane zostanie sformalizowane podejście projektowe i odpowiednie technologie programistyczne w celu "jednoetapowego projektowania na potrzeby produkcji". Następnie powstanie model systemu produkcji mini-fabryki. Po czym stworzona zostanie lokalna "fabryka kontekstowa" oraz system obróbki drewna CTC. Wreszcie zaprezentowane zostanie logo "Ekoznak" CTC. Partnerzy projektu są przekonani, że wyniki projektu CTC mogą potencjalnie pobudzić gospodarkę europejską jako całość, zważywszy na ogólną wielkość sektora meblarskiego i liczbę osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w tym przemyśle.Więcej informacji: SCM Group http://www.scmgroup.com/en/_home Karta informacji o projekcie:

Kraje

Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy

Powiązane artykuły