Skip to main content
European Commission logo print header

Commercialisation of dental medical device for measuring salivary pH

Article Category

Article available in the following languages:

pH w ustach ujawnia informacje na temat stanu zdrowia

W ramach sfinansowanej przez UE inicjatywy opracowano i zaprojektowano łatwy w użyciu wyrób medyczny służący do mierzenia pH śliny pacjentów w celu rozpoznawania chorób.

Zdrowie icon Zdrowie

Higiena jamy ustnej jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie. Odzwierciedla to zapotrzebowanie na domowe produkty do higieny jamy ustnej – sektor ten na całym świecie jest wart ponad 30 mld USD i szacuje się, że jego wartość rośnie o 8 % rocznie. Kilka niedawnych badań wykazało, że pH śliny można wykorzystać jako diagnostyczny biomarker chorób jamy ustnej, a nawet niektórych chorób gastroenterologicznych. Odchylenie pH śliny od normy wynoszącej 7,2 wskazuje na stan chorobowy. Jednakże pacjentom trudno jest przeprowadzić w domu samodzielne pomiary pH w ślinie przy użyciu plwociny i papierka lakmusowego. Co więcej, pomiar taki nie jest wystarczająco dokładny. Wyzwaniem tym zajęto się w ramach projektu www.medika.hu (Medika). Opracowano ergonomiczne urządzenie wielkości długopisu, które umożliwi dokładny samodzielny pomiar pH śliny pacjenta. „Opracowaliśmy i zaprojektowaliśmy rewolucyjny i łatwy w użyciu wyrób medyczny służący do pomiaru pH śliny w ustach. Jego dokładność sięga 0,1 pH”, stwierdza koordynatorka projektu, Gabriela Agoston. Więcej informacji dla dentystów i pacjentów Opatentowane urządzenie, które zdalnie rejestruje pH śliny pacjentów przed i po zabiegu chirurgicznym, składa się z czujnika oraz jednostki z oprogramowaniem, a także aplikacji mobilnej. „Przechowywanie danych jest możliwe dzięki funkcjom transferu, a także dzięki funkcji podłączenia do urządzeń mobilnych. Co więcej urządzenie jest dostępne dla osób niedowidzących dzięki napisom w alfabecie Braille'a”, wyjaśnia Agoston. Badacze skoncentrowali się również na kwestiach marketingowych i edukacyjnych: zwiększeniu świadomości wśród dentystów i pacjentów w zakresie tego, jak ważne jest to nowe podejście do pomiarów. Ponadto, jako że dochodzi tu do przetwarzania danych osobowych i danych medycznych, dołożono należytej staranności, by spełnić ścisłe wymogi unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nowe podejście do zdrowia jamy ustnej To przełomowe urządzenie stworzy nowy rynek, jako że będzie to pierwsze tego rodzaju urządzenie do samodzielnego pomiaru umożliwiające pomiar pH śliny w domu. Pomoże ono dentystom zdalnie i rutynowo mierzyć i rejestrować poziom pH w ślinie u wielu pacjentów, zarówno przed zabiegiem chirurgicznym, jak i po nim. Powszechne zastosowanie tego wyrobu pozwoli zapobiec zachorowaniu na różne choroby jamy ustnej i choroby wewnętrzne lub też zapobiec zaostrzeniu się takich chorób. Celem zespołu jest wprowadzenie na rynek łatwego w użyciu wyrobu medycznego do stosowania przez fachowców w ramach stomatologicznych zabiegów chirurgicznych, jak również przez pacjentów dokonujących samodzielnych pomiarów w domu. „Medika zaoferuje dentystom unikatowe narzędzie służące do pomiaru pH śliny i umożliwi rozwój zdalnej opieki stomatologicznej poprzez systemy telemedycyny”, stwierdza koordynatorka projektu, Gabriela Agoston. „Przewiduje się, że urządzenie to ograniczy występowanie stanów zapalnych jamy ustnej po zabiegach i poprawi ogólny stan zdrowia jamy ustnej, tym samym przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa”, podsumowuje.

Słowa kluczowe

Medika, pH, ślina, dentyści, zdrowie, samodzielny pomiar

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania