Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Harmonizacja badań unijnych nad tradycyjnymi lekami chińskimi

Tradycyjna medycyna chińska opiera się na zindywidualizowanym i holistycznym podejściu do opisu zdrowia i choroby z naciskiem na harmonię funkcji organizmu. Dofinansowany ze środków unijnych projekt GP-TCM (Dobre praktyki w badaniach naukowych nad tradycyjną medycyną chińską...

Tradycyjna medycyna chińska opiera się na zindywidualizowanym i holistycznym podejściu do opisu zdrowia i choroby z naciskiem na harmonię funkcji organizmu. Dofinansowany ze środków unijnych projekt GP-TCM (Dobre praktyki w badaniach naukowych nad tradycyjną medycyną chińską w epoce postgenomicznej) ma na celu ocenę bieżącej praktyki w unijnych pracach badawczych nad stosowaniem, bezpieczeństwem i skutecznością tradycyjnej medycyny chińskiej. Projekt w szczególności poświęcony był lekom roślinnym i akupunkturze. Naukowcy pracujący nad projektem twierdzą, że wykorzystywanie powstających technologii, takich jak genomika funkcjonalna i biologia systemów, do analizy tradycyjnej medycyny chińskiej może wspomóc innowacyjność unijnych przedsiębiorstw farmaceutycznych i odkrywanie przez nie nowych typów leków. Badacze przestudiowali najlepsze praktyki i zagadnienia badawcze, jakie były podejmowane w 27 państwach członkowskich UE w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Propagowali wymianę opinii, doświadczeń i specjalistycznej wiedzy między naukowcami z krajów UE i Chin. Na podstawie tych informacji naukowcy z projektu GP-TCM przeprowadzili przegląd bieżących zagadnień i rozwiązań w zakresie kontroli jakości, ekstrakcji i analizy istniejących danych na temat tradycyjnej medycyny chińskiej. Wnieśli także wkład w badania nad tradycyjną medycyną chińską poprzez: - rozwijanie sieci europejsko-chińskiej na rzecz współpracy w badaniach z dziedziny genomiki funkcjonalnej; - przegląd bieżącej praktyki badawczej, identyfikowanie problemów i przedkładanie propozycji; - proponowanie standardowych protokołów metodologicznych; - ustalanie priorytetowych obszarów przyszłych prac badawczych; - opracowywanie zasobów online, aby wspomagać najlepsze praktyki i doskonalić badania paneuropejskie; - działanie na rzecz budowania zrównoważonej współpracy europejskiej i powołanie europejskiego towarzystwa do prowadzenia badań naukowych w tej dziedzinie. Opracowane w toku projektu wytyczne dotyczące harmonizacji prac badawczych w UE zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Ethnopharmacology. W ramach projektu pracowano również nad zacieśnieniem współpracy UE z Chinami w tej dyscyplinie badawczej. Powołane w ramach projektu Towarzystwo Badań nad Dobrymi Praktykami w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (Good Practice in Traditional Chinese Medicine Research Association) będzie kontynuować prace. Koordynatorem prac towarzystwa jest przewodniczący-założyciel, profesor Rudolf Bauer z Uniwersytetu w Grazu, Austria. Jak relacjonuje, stowarzyszenie stoi na stanowisku, że wyzwania związane z pracami badawczymi nad tradycyjną medycyną chińską mogą zostać podjęte jedynie w ramach interdyscyplinarnej sieci, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metodologii epoki postgenomicznej. Kompetencja konsorcjum GP-TCM i pomysły wnoszone przez nowych członków umożliwią naukowcom rozwijanie i wdrażanie dobrych praktyk w zintegrowany sposób - twierdzi profesor Bauer. Dr Qihe Xu z King's College London i koordynator konsorcjum GP-TCM twierdzi, że powołanie towarzystwa badawczego do promowania wysokiej jakości badań opartych na faktach jest jednym z najważniejszych kamieni milowych położonych w toku projektu. "Będzie to kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju badań naukowych nad tradycyjną medycyną chińską na świecie" - zauważa. W projekcie wzięło udział 200 naukowców, klinicystów i praktyków tradycyjnej medycyny chińskiej z 112 instytucji z 24 krajów. Projekt GP-TCM otrzymał 1,1 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych. Prace nad projektem zakończyły się w październiku 2012 r.Więcej informacji: Good Practice in Traditional Chinese Medicine Research Association http://www.gp-tcm.org/ Karta informacji o projekcie: Kings College London http://www.kcl.ac.uk/index.aspx

Kraje

Zjednoczone Królestwo