Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Usuwanie zagrożeń dla transportu i innych kluczowych infrastruktur

Skuteczny i sprawny transport odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w codziennym życiu obywateli, ale także w zapewnianiu bieżącego dobrobytu gospodarczego społeczeństw i krajów. Ludzie są w stanie dotrzeć do pracy na czas, towary są transportowane w opłacalny sposób, a energia je...

Skuteczny i sprawny transport odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w codziennym życiu obywateli, ale także w zapewnianiu bieżącego dobrobytu gospodarczego społeczeństw i krajów. Ludzie są w stanie dotrzeć do pracy na czas, towary są transportowane w opłacalny sposób, a energia jest użytkowania w sposób możliwe jak najbardziej wydajny. Z tego względu zakłócenia w transporcie, celowe lub nie, mogą spowodować takie szkody. Z uwagi na otwarty charakter i dostępność transportu publicznego dla każdego jest on podatny na ataki terrorystyczne, o czym wszyscy mogli się przekonać w 2005 r. po zamachach bombowych w Londynie i w 2004 r. po skoordynowanym ataku na cztery pociągi podmiejskie w Madrycie. Inne kluczowe infrastruktury, takie jak sieci energetyczne czy wodociągowe, również stają się coraz większym zmartwieniem rządów. Huragany, trzęsienia ziemi, tsunami oraz inne klęski żywiołowe bądź przemysłowe - jak wypadek jądrowy w Fukushimie w 2011 r. - wskazują, że zagrożenia nie wiążą się tylko z terroryzmem. Z tego względu dofinansowany ze środków unijnych projekt SECONOMICS ma tak ogromne znaczenie dla długofalowego dobrobytu w Europie. Dzięki zgromadzeniu interdyscyplinarnego zespołu praktyków z zakresu bezpieczeństwa, ekonomistów i inżynierów, w toku projektu ma powstać komplet narzędzi strategicznych do efektywnego wspomagania decydentów w rozpoznawaniu zagrożeń dla transportu publicznego i kluczowych infrastruktur oraz reagowaniu na nie. Rozpoczęte w 2012 r. prace nad projektem oparły się na założeniu, że osiągnięcie 100% ochrony transportu i innych kluczowych infrastruktur nie jest ani realistyczne ani zrównoważone. Celem natomiast - zdaniem konsorcjum - powinno być minimalizowanie zagrożeń w możliwe najsprawniejszy sposób. W ramach projektu SECONOMICS przystąpiono najpierw do ustalenia i złagodzenia największych zagrożeń dla bezpieczeństwa poprzez analizę wdrażania skoordynowanych rozwiązań, które mogłyby się sprawdzić na szczeblu europejskim. Przeanalizowano także ekonomiczne przyczyny i konsekwencje braku bezpieczeństwa, oddziaływanie na percepcję obywateli oraz bezpośrednie i pośrednie koszty wdrożenia. Przy obliczeniach kosztów szczególny nacisk położono na zwiększone koszty ukryte, obniżoną sprawność i oddziaływania transgraniczne, takie jak interakcje między zachowaniami związanymi z bezpieczeństwem a wzrostem gospodarczym. Następnie, na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu studiów przypadku udało się zidentyfikować najważniejsze zagrożenia dla transportu powietrznego i podziemnego oraz innych kluczowych infrastruktur. W ten sposób uporano się z wyzwaniami dotyczącymi osiągnięcia paneuropejskiej koordynacji bezpieczeństwa. Oczekuje się, że projekt SECONOMICS, nad którym prace mają się zakończyć w styczniu 2015 r., wniesie istotny wkład w rozwój supernowoczesnego modelowania bezpieczeństwa za pomocą najnowszych dostępnych narzędzi technologicznych. Nowatorskie oceny ryzyka i analizy kontekstu społecznego mają przyczynić się do opracowania optymalnych strategii. Trwałym wkładem projektu - zdaniem konsorcjum - będzie rewolucja metodologiczna pobudzana wspólnymi, acz zróżnicowanymi, narzędziami modelowania, które płynnie przenikają domeny społeczną, gospodarczą i technologiczną. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 11 partnerów z siedmiu krajów.Więcej informacji: SECONOMICS http://www.seconomicsproject.eu Karta informacji o projekcie:

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły